Nytt nummer av A&N: New Public Management - om styrsystemen i missbruks- och beroendevården

Nya styrmedel hämtade från näringslivet har införts på bred front inom välfärdssektorn. Så är fallet även inom beroendevården. Kritiker menar att en betydande del av välfärdens resurser slösas bort på kontrollsystem. Kritiker menar att fokus flyttas från att göra rätt i verkligheten till att göra rätt enligt granskningssystemet.

Med hjälp av det som brukar kallas New Public Management har man sökt utveckla verksamheten. Köp-/säljsystem, ekonomistyrning, vårdval och konkurrensutsättning är några av ingredienserna. Skälen har ofta varit lovvärda – som att skattepengar ska användas effektivt. 

A&N har talat med två forskare inom skilda discipliner som studerar aspekter av New Public Management (NPM) inom socialtjänsten respektive sjukvården. Marika Melin är filosofie doktor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet och studerar socialsekreterares arbetsmiljö. Hans Hasselbladh, som är professor i företagsekonomi vid Örebro universitet, forskar om styrningsmodeller inom sjukvården. Vi refererar också debatten och tumultet runt Studieförbundet Näringsliv och Samhälles rapport ”Konkurrensens konsekvenser” som publicerades hösten 2011.

Mer i detta nummer:

Alkohol- och narkotikapolitiska frågor har lyst med sin frånvaro i valdebatten. A&N ställer därför ett antal aktuella frågor till de politiska partierna.

Läs, beställ numret och prenumerera på A&N via www.can.se!

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media