Nytt nummer av A&N: Ökad tillgänglighet till sprutbyte

Personer som injicerar droger tillhör en särskilt utsatt grupp. Genom att dela sprutor löper de till exempel stora risker att drabbas av allvarliga infektionssjukdomar som HIV och hepatit C. Idag finns sprutbytesverksamhet bara i sex svenska kommuner, varav fyra i Skåne.

I departementspromemorian ”Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige”, som presenterades i december förra året, föreslås att det kommunala vetot mot att verksamheter startas tas bort och att åldersgränsen sänks från 20 till 18 år. Detta för att öka tillgängligheten till sprutbytesverksamhet. Till hösten väntas en proposition landa på riksdagen bord.

I det nya numret av A&N finns intervjuer med både förespråkare och motståndare till sprutbyten och med vårdgivare och brukare.

Prenumerera, beställ och läs A&N på www.can.se!

Staffan Hasselgren
07237314328
staffan.hasselgren@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia