Pedagog är Årets förebyggare och Norrtälje är Årets förebyggande kommun

Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogiskt ungdomsarbete vid Tollare folkhögskola, och Norrtälje kommun kammar hem CAN:s priser för förebyggande arbete 2017. Det stod klart vid konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 15 november.

Priset Årets förebyggare går till en person eller organisation som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. I år går priset till Staffan Hübinette, lärare i socialpedagogikskt ungdomsarbete. En jury har utsett pristagaren efter en nomineringsprocess. Ur juryns motivering: ”Genom sitt mångåriga engagemang och arbete med att kombinera teori, forskning, lagstiftning och praktik såväl nationellt som internationellt har årets vinnare lyckats skapa förändringar i grundläggande verksamheter inom narkotikafältet. Årets vinnare har bidragit till ett nytt perspektiv i det förebyggande arbetet, inte minst inom skolans värld, genom att ta in arbetsmiljö och miljöinriktad prevention och därmed arbetat fram en ny preventionsmodell.” Priset består av 25 000 kr.

Norrtälje tar priset - igen

Priset Årets förebyggande kommun (vandringspris) går till en kommun som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt. Norrtälje, som utsågs till årets förebyggande kommun även 2014, får priset i år igen för sitt föredömliga förebyggande arbete. CAN har valt ut vinnaren utifrån ett Preventionsindex. Preventionsindex omfattar både faktorer som policy och struktur och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Priset - förutom äran – är ett vandringspris i form av ett konstverk skapat av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm.

Juryn för 2017 har bestått av representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Norsjö kommun (Årets förebyggande kommun 2016) och Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, (SLAN).

Läs intervjuer med pristagarna på www.alkoholochnarkotika.se.


Kontakt:
Daniel Carlryd
0723-714317, daniel.carlryd@can.se

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera