Pressinbjudan: 650 forskare, politiker och praktiker möts i Göteborg

Den 13-14 november arrangeras konferensen Förebygg.nu i Folkets Hus, Göteborg. Konferensen arrangeras vartannat år och är den främsta mötesplatsen för dem som arbetar lokalt, regional och nationellt med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete. Vid årets konferens deltar ca 650 personer.

Konferensen invigs den 13 november kl 09.30 av länspolismästaren i Västra Götaland Klas Friberg och Ragnwi Marcelind, statssekreterare hos barn- och äldreministern. Under onsdagen finns ett ramprogram där nyheter om forskning och utveckling presenteras och man har även möjlighet att välja mellan sju parallella seminarier under förmiddagen och lika många under eftermiddagen. Under kvällen den 13 november utses också Årets förebyggande kommun, Årets ideella organisation, Årets förebyggande insats och Årets förebyggare.Torsdagen den 14 november finns det sju olika fokusspår att välja mellan, där man fördjupar sig i ett visst ämne, alltifrån alkoholpolitik och näringsliv till ungdomar och cannabis.Program för hela konferensen finns på www.forebygg.nu.

BakgrundKonferensen arrangeras i Göteborg vartannat år, årets konferens är den sjunde i ordningen. Syftet med konferensen är att bidra till kompetensutveckling genom att nya forskningsresultat och metoder presenteras och att föra samman olika yrkesgrupper – politiker, forskare, praktiker - från olika delar av landet.Förebygg.nu arrangeras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CERA vid Göteborgs universitet, Drogförebyggarna Västra Götaland, Göteborgs stad, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Polismyndigheten i Västra Götaland, Statens folkhälsoinstitut och Västra Götalandsregionen.
Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera