Pressinbjudan: Hur ser svenska ungdomars droganvändning ut i ett europeiskt perspektiv?

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, bjuder in till lunchseminarium och presentation en ny europeisk undersökning om 16-åringars drogvanor och en ny rapport som redogör för de svenska resultaten.

Tid: Torsdagen den 22 september, kl 12.00-13.00
Plats: CAN, Klara Norra Kyrkogata 34 (plan 4)

ESPAD-undersökningen (the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) har sedan 1995 med hjälp av enkäter samlat in data om 16-åriga europeiska skolelevers erfarenhet av alkohol och andra droger. Datainsamlingen sker vart fjärde år och totalt har 46 länder medverkat åtminstone någon gång under studiens 20-åriga historia. År 2015, när den sjätte undersökningen genomfördes, medverkade 35 länder. Rapporten som släpps den 22 september jämför de svenska resultaten med övriga ESPAD-länders.

Anmäl deltagande till anna.raninen@can.se.

Välkommen!
 

 

Anna Raninen
Presskontakt
0723714321
anna.raninen@can.se
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera