Pressinbjudan: Ny rapport presenteras på Förebygg.nu: Relationer har betydelse för konsekvenser av cannabisbruk

Sju kommuner i Västra Götaland har arbetat tillsammans i en forskningscirkel som arrangerats av FoU Sjuhärad Välfärd på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland för en lokal mobilisering mot cannabis. En rapport från arbetet presenteras vid ett seminarium på konferensen Förebygg.nu i Göteborg den 14 november.

Slutresultatet från forskningscirkeln är en rapport som är uppbyggd kring tre teman; Ungdomars och föräldrars kunskaper om cannabis, Ett användarperspektiv på cannabis och Förebyggande arbete och insatser. Resultatet pekar på att cannabisbruk måste förstås i relation till det sociala sammanhang där det utvecklas och att sociala relationer och grupptillhörighet spelar roll för vilka konsekvenser användningen får. 

Tid: Torsdag 14/11 kl 13:15 - 14:00
Plats: Draken, Folkets Hus, Göteborg

Förebygg.nu är sedan länge fulltecknad, men journalister som önskar bevaka hela eller delar av konferensen kan kontakta anna.raninen@can.se. Fullständigt program för konferensen, som pågår den 13-14 november, kan laddas ner på www.forebygg.nu.

Bakgrund

Sju kommuner; Borås, Härryda, Lerum, Tjörn, Trollhättan, Svenljunga och Öckerö, har deltagit i forskningscirkeln med sina samordnare, eller motsvarande, för det drogförebyggande arbetet. Underlaget för rapporten har samlats in genom olika typer av intervjuer med yrkesverksamma, föräldrar och unga, samt personer som har använt cannabis, i de deltagande kommunerna.

Välkommen!
Kontaktpersoner:
Lolo Lebedinski,
Forskningscirkelledare och samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd,
tel: 0734-61 19 88.

Björn Andersson,
Forskningscirkelledare och forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet,
tel: 0730 – 62 38 98.
Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera