Pressinbjudan: Seminarium om narkotikadödlighet och lokalt förebyggande arbete

Fredagen den 13 januari arrangerar Länsstyrelsen i Västernorrlands län och IOGT-NTO ett seminarium. Håkan Leifman, forskare och direktör för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, redovisar ny kunskap om narkotikadödlighet och metoder för att mäta effekter av förebyggande arbete.  

Seminariet ges två gånger under dagen. Under förmiddagen är det ett 30-tal politiker som deltar och under eftermiddagen är det tjänstemän som arbetar med förebyggande arbete och folkhälsofrågor som är målgruppen. Media inbjuds att delta vid båda tillfällena.

Tid: Fredagen den 13 januari kl 10:00-12:30 respektive kl 12:30-15:00
Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand

Kontakta gärna Olle Häggström, utvecklingschef IOGT-NTO (070-284 88 21), om ni har frågor om programmet.

Håkan Leifman
Direktör
hakan.leifman@can.se
070-343 24 81

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera