Pressinbjudan: ANDT-strategin – finns den?

I början av året presenterade regeringen en ny strategi för alkohol, narkotika, tobak och dopning för perioden 2016-2020 och nu i juni fattade riksdagen beslut om den. Strategin har kritiserats av både intresseorganisationer och opposition. 

Välkommen till ett samtal där politiker, myndighetsföreträdare och intresseorganisationer diskuterar strategin. Efter samtalet följer en frågestund.

Tid: Onsdagen den 6 juli kl 12:30-13:15
Plats: Soberian, Kilgränd 1, Visby

Medverkande: Gunborg Brännström, Alkoholpolitiskt forum, Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten, Emma Henriksson, KD, Beatrice Hopstadius, Socialstyrelsen, Håkan Leifman, CAN och Gabriel Wikström, S. Pierre Andersson, IOGT-NTO, modererar. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera