Pressinbjudan Förebygg.nu: Ungdomsförbunden diskuterar alkoholpolitik

Under passet "Alkoholpolitik vs näringslivet i framtiden?" vid konferensen Förebygg.nu samlas företrädare för samtliga riksdagpartiers ungdomsförbund och Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) till en diskussion om hur framtidens alkoholpolitik bör utformas. Åhörarna är också delaktiga och utrustade med mentometerknappar.

Tid: Torsdagen den 14 november kl 13.15-14.20
Plats: GU-skrivarsalen, Folkets Hus, Göteborg

Förebygg.nu är sedan länge fulltecknad, men journalister som önskar bevaka hela eller delar av konferensen kan kontakta anna.raninen@can.se.
Fullständigt program för konferensen, som pågår den 13-14 november, kan laddas ner på www.forebygg.nu.
Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera