Rösta på Årets förebyggare!

Tre kandidater har utsetts bland de nominerade till Årets förebyggare 2016. Vem som tar hem priset i alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete avgörs genom en SMS-omröstning som inleds kl 09.00 den 17 oktober och avslutas kl 15.00 den 19 oktober. Prisutdelningen äger rum vid middagen på konferensen DrogFOKUS i Uppsala den 19 oktober. 

De tre kandidaterna är:

Mats Burman och Mats Jakobsson, Norrbottens län
De har genom sitt samarbete visat på goda exempel med att få ihop forskning med praktiskt förebyggande och kunskapsbaserat arbete! De delar med sig av sina erfarenheter och arbetssätt till andra, genom att bjuda in och medverka i utbildningar runt om i landet. Mats Burman är samordnare av ANDT-arbete vid Länsstyrelsen i Norrbotten. Mats Jakobsson är lektor i sociologi vid Luleå Tekniska Universitet.

För att SMS-rösta på Mats och Mats skicka "CAN 1" till 726 72
Kostnad 2 kr (+ ev. operatörskostnad)

Anders Holz, Värmlands län
Anders är projektledare för ungdomsbussen som är en mobil uppsökande och kontaktskapande verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkan i samverkan med Karlstads kommun. Anders samordnar bland annat de volontärer som ser till att bussen kan hållas öppen på Stora torget i Karlstad varje fredag.

För att SMS-rösta på Anders skicka "CAN X" till 726 72
Kostnad 2 kr (+ ev. operatörskostnad)

Olivia Trygg, Stockholms län
Olivia har genom sitt arbete med organisationen Trygga Barnen bidragit till att sätta frågor om alkohol, barn och vuxna i centrum. Hon arbetar praktiskt med aktiviteter som alternativt jul- och midsommarfirande samt genom direkt stöd till barn och numera även vuxna genom sin organisation. Hon är också en tydlig opinionsbildare och en förebild för många.

För att SMS-rösta på Olivia skicka "CAN 2" till 726 72
Kostnad 2 kr (+ ev. operatörskostnad)

Du kan rösta max tio gånger från samma telefon, röster utöver tio från samma telefonnummer räknas inte. 


Kontakt:
Daniel Carlryd
0723-714317, daniel.carlryd@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera