Rösta på Årets förebyggare!

Tre kandidater har utsetts bland de nominerade till Årets förebyggare 2015. Vem som tar hem priset i alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete avgörs genom en SMS-omröstning som inleds kl 09.00 den 9 november och avslutas kl 15.00 den 11 november. Prisutdelningen äger rum vid Förebygg.nu i Göteborg den 11 november. De tre kandidaterna är:

Petra Isaksson
Petra är preventionssamordnare som under många år arbetat i Norrköpings kommun för att stärka det brotts och ANDT-förebyggande arbetet. Är en aktiv samordnare i länet som alltid stöder dem som inte har hennes erfarenhet. Alltid pigg att vara deltaktig i utvecklingsarbeten av olika slag. Hon deltar i arbetsgruppen för det regionala ANDT-rådet med mera. Har struktur i det lokala arbetet och stöder även upparbetandet av en regional struktur
För att SMS-rösta på Petra skicka "CAN 1" till 726 72 (OBS inleds 09.00 den 9 november)
Kostnad 1 kr (+ ev. operatörskostnad)

Anders Eriksson
Anders Eriksson har under i stort sett hela sitt yrkesliv verkat och brunnit för prevention. Nu närmar sig Anders sin pensionsavgång från Stockholms stads utvecklingsenhet, även om han jobbar lika energiskt med att förebygga! Med en gnista, förmåga och hög kompetens har Anders lyckats nå goda resultat.
För att SMS-rösta på Anders skicka "CAN X" till 726 72 (OBS inleds 09.00 den 9 november)
Kostnad 1 kr (+ ev. operatörskostnad)

Nina Gual
Med engagemang, envishet och uthållighet har Nina Gual lyft ANDT-frågorna inom Polismyndigheten på såväl operativ som strategisk nivå. Nina har en förmåga att se hur polisens arbete kan ha betydelse för upptäckt av, och stöd till, barn i familjer med missbruk och deras föräldrar. Hon bidrar till att Polismyndigheten gör verklighet av ordet ”barnperspektiv” i sitt konkreta arbete. Hon är dessutom en uppskattad samarbetspart för andra myndigheter och aktörer som arbetar med såväl förebyggande som behandlande ANDT-frågor och har en förmåga att tolka olika myndigheters och roller och öka förståelsen dessa emellan.
För att SMS-rösta på Nina skicka "CAN 2" till 726 72 (OBS inleds 09.00 den 9 november)
Kostnad 1 kr (+ ev. operatörskostnad)

Du kan rösta max tio gånger från samma telefon, röster utöver tio från samma telefonnummer räknas inte.

Detta är femte året som CAN:s pris för förebyggande arbete delas ut. Övriga kategorier där priser delas ut den 11 november är Årets förebyggande kommun, Årets ideella organisation och Årets förebyggande insats. Nomineringsperioden har pågått den 17 augusti – 30 september 2015. En jury med representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland, SLAN och Norrtälje kommun har röstat fram kandidater och vinnare bland de nominerade.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media