Samtal i Almedalen: Blir alkoholen en valfråga 2018?

Alkoholen har blivit en het politisk fråga i många nordiska länder och ofta med liberala förtecken – kommer vi att se samma utveckling i Sverige? Kan alkoholpolitiken segla upp som en fråga under valåret 2018? Tidskriften Alkohol & Narkotika bjuder in till samtal.

Tidskriften Alkohol & Narkotikas chefredaktör Julius von Wright inleder samtalet med en kartläggning av vad som skett i de övriga nordiska länderna och ger en överblick över vilka alkoholpolitiska frågor som fått rum inom svensk politik på senare år. Finns det ett intresse för att ta upp alkoholfrågor under valåret och vilka skulle frågorna vara? Kan vi se samma utveckling här som i andra nordiska länder?

I samtalet deltar:
Linda Engström, kommunikation- och påverkanschef IOGT-NTO
Håkan Leifman, direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Ewa-May Karlsson, (C) Västerbottens läns landsting, rapportör Regionkomittén
Jenny Petersson, (M) riksdagsledamot, socialutskottet
Samtalsledare: Lucas Nilsson från tankesmedjan Nocturum

Tid: Tisdagen den 4 juli kl 14:00-14:50
Plats: Soberian, Kilgränd 1, Visby

Var med och diskutera! Du kan redan nu säga vilka frågor du tycker är viktiga på twitter: #alkoholvalet2018

Julius von Wright
07237314328
julius.von.wright@can.se

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera