Skolelevers drogvanor 2016: En av tio i nian röker

Andelen elever som röker cigaretter minskar. I årets undersökning var det tio procent i årskurs 9 som rökte. I år 2 på gymnasiet röker var fjärde elev (24 %), även det en kraftig nedgång. Det framgår av nya siffror från undersökningen Skolelevers drogvanor som presenteras vid ett seminarium i Almedalen idag. Det här går hand i hand med utvecklingen när det gäller alkoholkonsumtionen.

- Vi har sett stora minskningar både när det gäller alkoholkonsumtionen och rökning bland unga de senaste åren, säger Siri Thor, utredare vid CAN. Det finns anledning att tro att ungefär samma faktorer som påverkar utvecklingen för alkohol även gäller för rökning.

E-cigaretter vanligast bland rökare
Sedan 2014 ställs också frågor om e-cigaretter i undersökningen. Användningen har legat på i stort sett samma nivå alla tre åren, 19 procent i årskurs nio och drygt 20 procent i år 2 på gymnasiet har använt e-cigaretter senaste året.

E-cigarettanvändning är vanligare bland dem som röker vanliga cigaretter. 51 procent av rökarna i gymnasiet och 66 procent av rökarna i åk 9 uppger att de använt e-cigaretter senaste året. Bland icke-rökarna var motsvarande andel knappt 15 procent.

- Det verkar som att e-cigaretter främst används som ett komplement till vanliga cigaretter men att det finns en grupp som enbart använder e-cigaretter, säger Siri Thor.

Andel rökare, användare av e-cigaretter samt andel alkoholkonsumenter i 2016 års undersökning. 2015 års siffror inom parentes.

  Andel rökare (röker dagligen/nästan dagligen/ibland/på fest) Andel som använt e-cigaretter de senaste 12 mån Andel som druckit alkohol de senaste 12 mån
Pojkar åk 9 8 % (10) 20 % (22) 36 % (40 )
Flickor åk 9 12 % (14) 17 % (17) 44 % (44 )
Pojkar åk 2 23 % (25) 28 % (27) 73 % (73 )
Flickor åk 2 26 % (27) 18 % (19) 76 % (76)

 

Om undersökningen

Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2016 uppgick till 4 805 i årskurs 9 och till 4 059 i gymnasiets år 2.

Presentationen från seminariet kan laddas ner från www.can.se , liksom tidigare års publikationer och tabeller. Rapporten ”Skolelevers drogvanor 2016” släpps den 9 december. Seminariet äger rum idag kl 09.00 i Soberian, Kilgränd 1, Visby.

Siri Thor
Utredare (Skolelevers drogvanor)

0723-714324, siri.thor@can.se
 

Clara Henriksson
Utredare (tobak)

0723-714326, clara.henriksson@can.se
 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor och Monitormätningarna. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Taggar:

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Prenumerera