Svensken dricker mindre sprit

Utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen är relativt stabil, men konsumtionen av spritdrycker har minskat med åtta procent mellan 2015 och 2016. Det framgår av PM:n ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016”, som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), presenterar idag.

- Det är en trend som vi har observerat en längre tid. Under den senaste tioårsperioden har konsumtionen av vodka, whiskey och andra spritsorter minskat med 24 procent, säger forskaren Björn Trolldal, som står bakom PM:n.

Utvecklingen av den totala alkoholkonsumtionen är relativt stabil, med en minskning på ungefär en procent mellan 2015 och 2016. Under de senaste tio åren har den totala konsumtionen minskat med åtta procent.

 

Vin dominerar

Vinkonsumtionen har ökat under samma period och är den alkoholdryck som svenskar konsumerar mest. Av all alkohol som dracks under 2016 var 42 procent vin, mätt i ren alkohol. Starköl stod för 31 procent, sprit 21 procent, folköl 5 procent och cider ungefär 1 procent.

Av den alkohol som konsumerades 2016 kom 79 procent från den i Sverige registrerade försäljningen. Resterande 21 procent kom från den oregistrerade delen, det vill säga resandeinförsel, smugglad alkohol, hemtillverkning och köp via internet.

- Den minskade konsumtionen av spritdrycker mellan 2015 och 2016 beror på att resandeinförseln och smugglingen av sprit har minskat, säger Björn Trolldal.

Tabell: Konsumtion av spritdrycker, vin och total konsumtion i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre 2007-2016.

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total konsumtion 9,9 9,8 9,6 9,4 9,5 9,1 9,7 9,3 9,2 9,0
Spritdrycker 2,5 2,5 2,2 2,2 2,1 2,0 2,3 2,0 2,0 1,9
Vin 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8

 

Bakgrund

Denna PM redovisar preliminära resultat från Monitormätningarna för år 2016. Mätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I Monitormätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolagets butiker, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel och smuggling, köp via internet och hemtillverkning. Genom att addera de båda delarna får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige. Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 16–84 åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.

Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att på motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. 

PM:n ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016” finns att ladda ner på www.can.se.

Kontaktpersoner:

Björn Trolldal
Utredare med forskningskompetens
0723-714307, bjorn.trolldal@can.se

Håkan Leifman
Direktör

070-343 24 81, hakan.leifman@can.se
 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på www.can.se.

Om oss

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom att följa konsumtions- och skadeutvecklingen och genom kunskapshöjande insatser. Våra större återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Monitormätningarna och Vanor och konsekvenser. Vi genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. CAN är en ideell förening med medlemsorganisationer och med ombud i alla län. Läs mer om oss på can.se.

Prenumerera

Media

Media