Träning och cancer – vad säger forskningen?

nov 21, 2017 16:30 CET - nov 21, 2017 18:30 CET

Varmt välkommen till ett kunskapsseminarium om fysisk aktivitet före, under och efter en cancerbehandling. Vi får bland annat veta mer om hur träning under pågående behandling kan ge effekt på biverkningar, livskvalitet och kroppens funktion. 

Program

Välkommen
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Vardagsmotion – så här tänker jag!
Magdalena Forsberg, ambassadör för Cancerfonden

Vilka effekter har fysisk aktivitet på hälsa generellt?
Elin Ekblom Bak, medicine doktor Gymnastik och Idrottshögskolan GIH

Är det bra att träna under pågående cancerbehandling?
Yvonne Wengström, professor Karolinska Institutet och ansvarig för OptiTrain-studien

Paus

Hur ser vi till att rehabilitering når alla?
Maria Hellbom, psykolog och filosofie doktor, verksamhetschef Centrum för cancerrehabilitering och delansvarig för PhysCan-studien 

Vad händer i kroppen? Träning efter en cancerdiagnos
Helene Rundqvist, filosofie doktor Karolinska Institutet

Arrangörer: Cancerfonden, Karolinska Institutet och Strategiskt Forskningsområde Vård

Seminariet är kostnadsfritt och antal platser är begränsade. Anmäl dig till pressekreterare Cecilia Boij, cecilia.boij@cancerfonden.se

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera