Cancerfonden delar ut 1,6 miljoner kronor till Örebro universitet

Cancerfonden delar ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år. Av dem får Örebro universitet 1,6 miljoner kronor. En av forskarna som tar del av forskningsstödet är Elisabeth Westerdahl, sjukgymnast och docent vid Örebro universitet.

– Med hjälp av detta anslag hoppas vi kunna få fram ny kunskap som på sikt ska leda till förbättrad behandling och bidra till snabbare återhämtning för lungcancerpatienter, säger Elisabeth Westerdahl.

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna, nästan 4 000 personer drabbas årligen i Sverige. Ungefär var tredje opereras, och det är den metod som botar flest. Men efter operationen får många svårt att vara fysisk aktiva och livskvaliteten påverkas. Elisabeth Westerdahl får 600 000 kronor per år i två år i anslag från Cancerfonden för att studera hur sjukgymnastik kan hjälpa patienter som genomgår lungcancerkirurgi. Andfåddhet och sänkt fysisk prestationsförmåga gör att de kan ha svårt att börja arbeta igen. Patienterna erbjuds vanligen sjukgymnastik efter operation, men vilken typ av sjukgymnastisk behandling som ges varierar och det finns inte så mycket vetenskapliga data om den har effekt eller inte.

– Vi ska undersöka effekten av sjukgymnastik hos de här patienterna, och beskriva hur lungfunktion, fysisk aktivitet och livskvalitet påverkas. Vi kommer också titta på om det finns samband mellan aktivitetsnivån efter operation och patienternas livskvalitet. Målet är att utveckla de sjukgymnastiska behandlingsmetoderna och bidra till snabbare återhämtning och minska komplikationer, sjuklighet och vårdtid efter lungcancerkirurgi, säger Elisabeth Westerdahl.

– Fysisk aktivitet kommer alltmer i fokus, både vid prevention och vid understödsbehandling av cancer. Här finns mycket att studera och vidareutveckla på ett systematiskt sätt, och det är glädjande att vi nu får ett projekt som ämnar göra detta vid lungcancer, den tumörform som orsakar flest dödsfall varje år i Sverige, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

För mer information och bilder vänligen kontakta:
Cecilia Boij, pressekreterare, 08-677 10 43 alt 0768-14 74 43, cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Med hjälp av detta anslag hoppas vi kunna få fram ny kunskap som på sikt ska leda till förbättrad behandling och bidra till snabbare återhämtning för lungcancerpatienter, säger Elisabeth Westerdahl.
Elisabeth Westerdahl, sjukgymnast och docent vid Örebro universitet
Fysisk aktivitet kommer alltmer i fokus, både vid prevention och vid understödsbehandling av cancer. Här finns mycket att studera och vidareutveckla på ett systematiskt sätt, och det är glädjande att vi nu får ett projekt som ämnar göra detta vid lungcancer, den tumörform som orsakar flest dödsfall varje år i Sverige.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd