Cancerfonden delar ut 147 miljoner kronor till Karolinska Institutet

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt som får anslag nästa år. Av totalt 355 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut beviljas Karolinska Institutet nära
147 miljoner kronor för år 2014. Claudia Lampic är en av de forskare vid KI som kommer att ta del av den summan.

 

År 2014 delar Cancerfonden ut 147 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Av den summan går 45 miljoner kronor till nya forskningsansökningar. Docent Claudia Lampic är en av forskarna som beviljats anslag av Cancerfonden, hon får 800 000 kronor för år 2014.

Med anslaget från Cancerfonden kan vi fortsätta vårt arbete med att sätta fokus på sexualitet och fertilitet, aspekter som är särskilt viktiga för unga personer med cancer, och att utveckla behandlingar för att förbättra deras livskvalitet, säger Claudia Lampic, Docent Karolinska Institutet.

Claudia Lampic vill i det forskningsprojekt hon leder tillsammans med Lena Wettergren studera om tonåringar och unga vuxna som behandlats för cancer upplever att behandlingen inverkat negativt på sexualitet och förmågan att få barn. Forskargruppen kommer att testa ett internetbaserat program för att diskutera och behandla sexuella problem och oro kring fertilitet och fruktsamhet.

Förhoppningen hos Claudia Lampic är att få kunskap om vilken påverkan cancerbehandlingen har på unga människors sexuella och reproduktiva hälsa. Hon vill även få ökad förståelse för ungas behov så att behandling och information anpassas därefter. 

Karolinska Institutet är det lärosäte som beviljats högst anslag från Cancerfonden. I Stockholm har även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, beviljats 1,5 miljoner kronor och Ludwiginstitutet i Stockholm en miljon kronor.

Cancerfondens anslagsutdelning
Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014.
Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt. Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner kronor sedan förra året. Resterande 223 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner som vi kan finansiera runt 450 forskningsprojekt om året. Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.
 
Alla beviljade anslag 2013.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media