Cancerfonden delar ut 15 miljoner kronor till Linköpings universitet

Cancerfonden delar ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år. Av dem får Linköpings universitet närmare 15 miljoner kronor. En av forskarna som tar del av forskningsstödet är Charlotta Dabrosin, professor vid Linköpings universitet.  

– Anslaget från Cancerfonden har en avsevärd betydelse för att vi ska kunna arbeta långsiktigt och fokuserat med vårt forskningsprojekt som handlar om varför vissa kvinnor utvecklar bröstcancer, säger Charlotta Dabrosin.

Bröstcancer drabbar runt 8 000 kvinnor i Sverige varje år. Professor Charlotta Dabrosin får en miljon kronor per år i tre år för sitt forskningsprojekt. Många kvinnor har förstadier till cancer i sina bröst, men betydligt färre utvecklar en cancersjukdom. Att vissa förstadier tar klivet och övergår i cancer beror på förändringar i samspelet mellan bröstvävnaden och bröstens körtelceller, som kan omvandlas till cancerceller. Hur det går till är i princip okänt i dag.

– Jag vill ta reda på hur exempelvis könshormonet östrogen, bröstens täthet och dietförändringar kan bidra till cancerutvecklingen. Bättre kunskaper om det skulle på sikt kunna leda till nya sätt att förebygga och behandla bröstcancer, säger Charlotta Dabrosin.

– Den här studien inriktas bland annat på tumörens så kallade mikromiljö i kroppen och hur denna kan påverkas. Det är ett relativt nytt men mycket viktigt forskningsområde, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

För mer information och bilder vänligen kontakta:
Cecilia Boij, pressekreterare, 08-677 10 43 alt 0768-14 74 43, cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Anslaget från Cancerfonden har en avsevärd betydelse för att vi ska kunna arbeta långsiktigt och fokuserat med vårt forskningsprojekt som handlar om varför vissa kvinnor utvecklar bröstcancer.
Charlotta Dabrosin, professor vid Linköpings universitet
Den här studien inriktas bland annat på tumörens så kallade mikromiljö i kroppen och hur denna kan påverkas. Det är ett relativt nytt men mycket viktigt forskningsområde.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd