Cancerfonden delar ut 163 miljoner kronor till Karolinska institutet

Cancerfonden delar ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år. Av dem får Karolinska institutet 163 miljoner kronor. Två av forskarna som tar del av forskningsstödet är Pernilla Lagergren och Eva Klein vid Karolinska institutet.

– Efter att ha forskat i hela mitt liv är jag fortfarande nyfiken på hur vi kan besegra cancer. Anslaget från Cancerfonden börjar bli något av en tradition som jag är mycket stolt över och som möjliggör att vi kan bedriva långsiktig forskning, säger Eva Klein, professor emerita vid Karolinska institutet.

Eva Klein beviljas 700 000 kronor per år i två år. Med sina 90 år är hon en verklig veteran inom svensk cancerforskning och har fått stöd från Cancerfonden sedan starten 1951. Hon är aktiv ledare av en forskargrupp som studerar om Epstein Barr-virus, som kan orsaka körtelfeber och som de flest vuxna bär på, vilket kan påverka vissa blodkroppar att omvandlas till tumörceller.

38-åriga Pernilla Lagergren får 800 000 kronor per år i tre år för att studera hur patienter med matstrupscancer kan få ett bättre liv efter operation. Hon började sin karriär som sjuksköterska och utnämndes 2011 till professor, den dittills yngsta kvinnan med denna titel vid Karolinska institutet.

– För att ha möjlighet att bli botad från matstrupscancer krävs en mycket omfattande operation. Efteråt får många svårt att äta, viktnedgång samt en rad andra problem. Jag ska testa om ett fysiskt träningsprogram kan motverka muskelförlust, och i detalj undersöka hur patienternas livssituation och överlevnad kan förbättras. Även anhörigas situation och roll kommer att studeras, säger Pernilla Lagergren.

– Här har vi två projekt som tydligt illusterar, spetsen, bredden men också den starka traditionen och förnyelsen inom svensk cancerforskning. Det ena gäller grundvetenskap inom tumörvirusforskning bedrivet av en sedan många år etablerad forskare, det andra gäller ett angeläget vårdvetenskapligt projekt lett av en yngre forskare; båda ligger i den internationella forskningsfronten, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

För mer information och bilder vänligen kontakta:
Cecilia Boij, pressekreterare, 08-677 10 43 alt 0768-14 74 43, cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Efter att ha forskat i hela mitt liv är jag fortfarande nyfiken på hur vi kan besegra cancer. Anslaget från Cancerfonden börjar bli något av en tradition som jag är mycket stolt över och som möjliggör att vi kan bedriva långsiktig forskning.
Eva Klein, professor emerita vid Karolinska institutet
För att ha möjlighet att bli botad från matstrupscancer krävs en mycket omfattande operation. Efteråt får många svårt att äta, viktnedgång samt en rad andra problem. Jag ska testa om ett fysiskt träningsprogram kan motverka muskelförlust, och i detalj undersöka hur patienternas livssituation och överlevnad kan förbättras. Även anhörigas situation och roll kommer att studeras.
Pernilla Lagergren, professor vid Karolinska institutet