Cancerfonden delar ut 21 miljoner kronor till Umeå universitet

Cancerfonden delar ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år. Av dem får Umeå universitet drygt 21 miljoner kronor. En av forskarna som tar del av forskningsstödet är Anders Widmark, professor vid Umeå universitet.

Anders Widmark får en miljon kronor per år i tre år till sitt forskningsprojekt som rör strålbehandling vid prostatacancer. Behandlingen kan bota sjukdomen men ge kvarstående biverkningar från ändtarmen, till exempel att männen oftare och skyndsamt måste uppsöka toalett.

– Genom det generösa anslaget från Cancerfonden kan jag nu undersöka om dessa biverkningar går att undvika genom att flytta ändtarmen cirka en centimeter från prostatan under själva strålbehandlingen så att den hamnar utanför strålfältet, säger Anders Widmark.

Detta ska göras genom att injicera hyaluronsyra, ett ämne som finns naturligt i kroppen, i utrymmet mellan ändtarmen och prostatan hos män som ska genomgå strålning. Anders Widmark ska även undersöka varför vissa prostatatumörer sprider sig till skelettet, något som ofta gör det svårt att bota sjukdomen. Genom att studera vilka mekanismer som ligger bakom att det sker kan man få kunskap som skulle kunna öppna för nya behandlingsmetoder. Syftet är även att hitta markörer som talar om vilka män som har risk att få spridning till skelettet och därmed har behov av nya, effektiva mediciner.

– Prostatacancer är den tumörsjukdom som vi har flest fall av i Sverige varje år. Behandlingarna måste bli mer effektiva och framför allt mer precisa så att vi undviker biverkningar och skador på omkringliggande vävnader. Detta mycket innovativa projekt syftar just till att utveckla behandlingen i denna riktning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

För mer information och bilder vänligen kontakta:
Cecilia Boij, pressekreterare, 08-677 10 43 alt 0768-14 74 43, cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Genom det generösa anslaget från Cancerfonden kan jag nu undersöka om dessa biverkningar går att undvika genom att flytta ändtarmen cirka en centimeter från prostatan under själva strålbehandlingen så att den hamnar utanför strålfältet.
Anders Widmark, professor vid Umeå universitet
Prostatacancer är den tumörsjukdom som vi har flest fall av i Sverige varje år. Behandlingarna måste bli mer effektiva och framför allt mer precisa så att vi undviker biverkningar och skador på omkringliggande vävnader. Detta mycket innovativa projekt syftar just till att utveckla behandlingen i denna riktning.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd