Cancerfonden delar ut 24,5 miljoner kronor till Umeå universitet

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka cancerforskningsprojekt som får anslag nästa år. År 2014 kommer Umeå universitet att ta emot 24,5 miljoner kronor från Cancerfonden. Av dem går 10,5 miljon kronor till nya forskningsansökningar, en ökning med tre miljoner sedan föregående år. Forskaren Thomas Asklund är en av de forskare som får anslag för första gången.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi kan finansiera runt 450 forskningsprojekt om året. Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Docent och överläkare Thomas Asklund får 500 000 kronor 2014 för att fortsätta forska på hjärntumörer och lungcancer. I studien vill han hitta tidiga tecken på om behandlingen haft effekt eller inte.

– Anslaget innebär ett viktigt bidrag till vårt arbete att individualisera cancerbehandling, säger Thomas Asklund, docent vid Umeå universitet och överläkare.

Thomas Asklund fokuserar på patienter med lungcancer och gliom, en allvarlig form av hjärntumör.
De 45 patienterna i hans studie erbjuds antingen strålbehandling, cytostatika eller målstyrda läkemedel som syftar till att hämma blodkärlsförsörjningen till tumörerna.

Med olika röntgenmetoder har forskarna tidigare mätt storleken på tumörerna relativt sent under behandlingen. Det har då ibland visat sig att den pågående behandlingen inte haft önskad effekt, men däremot gett onödiga biverkningar. Denna information har kommit för sent. Thomas Asklund och hans forskarlag har som mål att nu finna tidiga tecken på behandlingseffekt – eller utebliven sådan – med hjälp av avancerade matematiska metoder.

Tidiga tecken skulle göra det möjligt för behandlande läkare att skräddarsy behandlingen för varje patient. Dessutom skulle tidig kunskap bespara patienterna onödiga biverkningar från läkemedel som senare visat sig vara verkningslösa.

Cancerfondens anslagsutdelning
Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014. Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt.
Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya forskningsprojekt, vilket är en ökning med tre miljoner sedan förra året. Resterande 223 miljoner kronor går till ansökningar som Cancerfonden beviljat tidigare år. Merparten av de forskningsprojekten Cancerfonden finansierar löper över tre år.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.
 

Alla beviljade anslag 2013.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 450 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia