Cancerfonden delar ut 45 miljoner kronor till Uppsala universitet

Cancerfondens forskningsnämnd har nu beslutat om vilka forskningsprojekt som får anslag nästa år. Av de totalt 355 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut 2014 beviljas Uppsala universitet 45 miljoner kronor. Forskaren Taija Mäkinen får anslag för sin forskning om hur lymfsystemet medverkar vid spridning och tillväxt av cancer.

År 2014 kommer Uppsala universitet att ta emot 45 miljoner kronor från Cancerfonden. Av dem går 21,7 miljoner kronor till nya forskningsansökningar, en ökning med nära åtta miljoner sedan föregående år. En av de forskare som får ta del av summan är Taija Mäkinen, forskare och universitetslektor vid Rudbecklaboratoriet. Hon får 1,2 miljoner kronor år 2014 för sin forskning om hur lymfsystemet medverkar vid spridning och tillväxt av cancer.

Jag är mycket glad och tacksam över Cancerfondens generösa stöd. Alldeles nyligen flyttade mitt forskarteam från London till Uppsala. I England forskade vi med stöd från Cancer Research UK, Cancerfondens motsvarighet i Storbritannien. Att vi nu får anslag från Cancerfonden är ovärderligt för vår möjlighet att fortsätta bedriva vår cancerrelaterade forskning, säger Taija Mäkinen, forskare och universitetslektor vid Rudbecklaboratoriet.

För att cancer ska växa till och spridas krävs att blodkärl nybildas för att förse tumören med syre och näring. Även lymfkärlen är en viktig spridningsväg för vissa cancerformer, exempelvis bröstcancer och melanom. Hur lymfkärl utvecklas vid cancer är dock mindre utforskat. Taija Mäkinen ska studera hur ämnet ephrinB2 reglerar nybildning av lymf- och blodkärl och vilken roll det spelar för tumörtillväxt och spridning av metastaser. 
 
Forskargruppen ska undersöka ephrinB2 i genetiska musmodeller och i cellförsök. Förhoppningen är att forskningen ska leda till en förbättrad förståelse om de mekanismer som reglerar nybildningen av lymfkärl. Detta kan möjliggöra nya behandlingar inriktade på ephrinB2 och på de celler som bygger upp kärlen.  

Fakta: Lymfkärlssystemet upptäcktes av Olof Rudbeck i Uppsala år 1652. Rudbeck lät bygga den anatomiska teatern på Gustavianum och har givit namn åt Rudbecklaboratoriet.


Cancerfondens anslagsutdelning
Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014. Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt. Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner kronor sedan förra året. Resterande 223 miljoner kronor går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi kan finansiera runt 450 forskningsprojekt om året. Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.
 
Alla beviljade anslag 2013.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se