Cancerfonden delar ut 46 miljoner kronor till Göteborgs universitet

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka cancerforskningsprojekt som får anslag nästa år. Av totalt 355 miljoner kronor som Cancerfonden delar ut beviljas Göteborgs universitet närmare 46 miljoner kronor för år 2014. Två av forskarna som får anslag är Caterina Finizia och Nils Lycke.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi nu kan dela ut hela 355 miljoner kronor till svensk cancerforskning – en rekordsumma, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Göteborgs universitet tar emot närmare 46 miljoner kronor från Cancerfonden år 2014. Av dem går hela 21,7 miljoner kronor till nya forskningsansökningar, en ökning med nära sju miljoner kronor sedan föregående år. Två av de forskare som får del av summan är Nils Lycke och Caterina Finizia.

Professor Nils Lycke får en miljon kronor per år i tre år för forskning om ett nytt sätt att förebygga magsäckscancer. Projektet handlar om ett vaccin som tas som nässpray eller via munnen, och som ska skydda mot magsårsbakterien helikobakter.

– Anslaget från Cancerfonden innebär att vi nu kan fullfölja idéerna om att kombinera ett vaccin mot Helicobacter pylori med nanopartiklar för att effektivisera och förstärka immunsvaret och långtidseffekten. Vi kommer att pröva nya sätt att målsöka vaccinet till slemhinnans dendritiska celler så att det ger liten risk för biverkningar. Det skall bli väldigt spännande! säger Nils Lycke, professor Göteborgs universitet.

Magsäckscancer är den näst vanligaste formen av cancer globalt sett, och de flesta fall orsakas av Helikobakter pylori, en bakterie som ungefär hälften av jordens befolkning bär på. Infektionen kan visserligen behandlas med antibiotika, men antibiotikaresistens blir ett allt vanligare problem. Ett vaccin skulle därför betyda mycket för att förhindra insjuknandet i magsäckscancer.

Nils Lyckes forskargrupp har redan tagit fram en prototyp till ett vaccin som visat skyddande egenskaper. Vaccinet vidareutvecklas nu tillsammans med forskare vid Chalmers tekniska högskola, som bygger ihop modern nanopartikelteknologi med vaccinframställning.

Caterina Finizia, professor och öron-näsa-halsläkare, får 800 000 kronor per år i tre år för forskning om cancer i huvud-halsområdet. Hennes forskargrupp kommer att fokusera på att förebygga komplikationer och ge patienter bättre livskvalitet vid huvud-halscancer. Cancer i huvud-halsområdet, liksom behandlingen, påverkar ofta patienternas andning, röst, lukt, smak, gap- och sväljningsförmåga. God rehabilitering är därför avgörande. Projektets syfte är att tidigt hitta patienter som drabbats av dessa sidoeffekter och erbjuda dem mer effektiv rehabilitering än dagens ofta bristfälliga behandlingsrutiner.

Anslaget från Cancerfonden gör det möjligt att skapa ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram för huvud-hals cancer patienter där vår forskningsgrupp strävar efter att se patienten utifrån ett helhetsperpektiv. Förhoppningsvis kommer vi även inom en snar framtid att kunna erbjuda förebyggande behandlingar till denna utsatta patientgrupp. Anslaget möjliggör även fortsatt forskningstillväxt inom gruppen, där fler doktorander kan få arbeta med klinisk patientnära forskning, säger Caterina Finizia, professor Göterborgs universitet.

Cancerfondens anslagsutdelning
Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014.
Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt.Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner kronor sedan förra året. Resterande 223 miljoner kronor går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.

– Det är extra glädjande att i år se så att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, avslutar Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se