Cancerfonden delar ut 50 miljoner kronor till Uppsala universitet

Cancerfonden delar ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år. Av dem får Uppsala universitet 50 miljoner kronor. En av forskarna som tar del av forskningsstödet är Per Jemth, docent vid Uppsala universitet.

– Jag är oerhört tacksam för anslaget från Cancerfonden som gör att vi nu kan bedriva långsiktig och fokuserad forskning, vars mål är att öka överlevnaden för de som drabbas av livmoderhalscancer, säger Per Jemth.

Per Jemth får 600 000 kronor per år i tre år för sin forskning, vars syfte är att utveckla en ny typ av läkemedel mot livmoderhalscancer, som orsakas av humant papillomvirus. Viruset infekterar kroppens celler och får dem att producera ett protein som kallas E6, som cancercellen behöver för sin överlevnad. Per Jemth och hans kollegor har hittat ett protein som kan blockera E6, och därmed har potential att döda cancercellerna. En svårighet är dock att leverera proteinet in i cancercellerna. Per Jemth tänker nu undersöka om ett speciellt virus kan agera budbärare, genom att infektera och bära med sig proteinet in i tumörcellerna.

– Det vi gör är grundforskning och det är en lång väg till behandling. Men ett tänkbart scenario är att en sådan behandling skulle kunna användas för att oskadliggöra de cancerceller som eventuellt finns kvar efter operation, säger Per Jemth.

– Detta är ett exempel på ett mycket innovativt projekt som från utgår från ett fynd inom grundforskningen som skall utvecklas till en ny princip för behandling, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

För mer information och bilder vänligen kontakta:
Cecilia Boij, pressekreterare, 08-677 10 43 alt 0768-14 74 43, cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag är oerhört tacksam för anslaget från Cancerfonden som gör att vi nu kan bedriva långsiktig och fokuserad forskning, vars mål är att öka överlevnaden för de som drabbas av livmoderhalscancer.
Per Jemth, docent vid Uppsala universitet
Detta är ett exempel på ett mycket innovativt projekt som från utgår från ett fynd inom grundforskningen som skall utvecklas till en ny princip för behandling.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd