Cancerfonden delar ut 51 miljoner kronor till Göteborgs universitet

Cancerfonden delar ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år. Av dem får Göteborgs universitet närmare 51 miljoner kronor. En av forskarna som tar del av forskningsstödet är Karin Sundfeldt, professor och överläkare på kvinnokliniken, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

– Anslaget från Cancerfonden är en stor ära och ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt med vårt forskningsprojekt. Jag hoppas resultatet kan öka överlevnaden hos kvinnor med gynekologisk cancer, säger Karin Sundfeldt.

Karin Sundfeldt får 800 000 kronor per år i tre år för sin forskning om äggstockscancer. Cancer i äggstockarna drabbar ungefär 700 svenska kvinnor om året, och är en av de dödligaste cancerformerna. Orsaken är att sjukdomen ofta inte ger tydliga symtom förrän den spridit sig i bukhålan, och då överlever färre än 30 procent i fem år efter diagnosen. Genom att studera prover från äggstockstumörer vill Karin Sundfeldt ta reda på om det är möjligt att hitta olika markörer i blodet, som kan avslöja cancer. En annan möjlighet skulle kunna vara cellprov från livmodern eller från en cysta i äggstocken, och där hitta spår av en eventuell tumör.

– En bra testmetod skulle i framtiden kunna användas i screeningkontroller av friska kvinnor, liknande cellprovskontroller mot livmoderhalscancer. Genom att hitta äggstockscancern i ett tidigt stadium skulle överlevnaden öka dramatiskt till närmare 90 procent, säger Karin Sundfeldt.

– Forskningen kring nya markörer i blod eller andra kroppsvätskor, som syftar till att utveckla tidig diagnostik, är inne i en mycket dynamisk fas. Det är särskilt glädjande att kunna dela ut anslag till ett sådant projekt inom äggstockscancer, som ofta upptäcks för sent och då inte går att bota, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

För mer information och bilder vänligen kontakta:
Cecilia Boij, pressekreterare, 08-677 10 43 alt 0768-14 74 43, cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Anslaget från Cancerfonden är en stor ära och ger oss möjlighet att arbeta långsiktigt med vårt forskningsprojekt. Jag hoppas resultatet kan öka överlevnaden hos kvinnor med gynekologisk cancer.
Karin Sundfeldt, professor och överläkare på kvinnokliniken, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Forskningen kring nya markörer i blod eller andra kroppsvätskor, som syftar till att utveckla tidig diagnostik, är inne i en mycket dynamisk fas. Det är särskilt glädjande att kunna dela ut anslag till ett sådant projekt inom äggstockscancer, som ofta upptäcks för sent och då inte går att bota.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd