Cancerfonden delar ut 59 miljoner kronor till Lunds universitet

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt som får anslag nästa år. Av totalt 355 miljoner kronor tilldelas Lunds universitet 59 miljoner kronor av Cancerfonden år 2014. Två av forskarna som får ta del av summan är Signe Borgquist och Lisa Rydén. De forskar om nya metoder inom bröstcancerbehandling.

År 2014 delar Cancerfonden ut 59 miljoner kronor till Lunds universitet. Av den summan går 20,7 miljoner kronor till nya forskningsansökningar. Två av forskarna som beviljats anslag är läkarna Signe Borgquist och Lisa Rydén.

– Det fina anslaget från Cancerfonden är en stor ära i sig och har avsevärd betydelse för att vi kan fortsätta projektet om statiners roll vid bröstcancer. Med anslaget får vi möjlighet att arbeta långsiktigt och fokuserat med forskningsprojektet, vars resultat vi hoppas kan få betydelse för dagens kvinnor, säger Signe Borgquist, docent vid Lunds universitet och läkare.

Bröstcancer drabbar över 8 000 kvinnor varje år och allt fler drabbas. Överlevnaden är god på fem års sikt, men det finns risk för sena återfall och sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna för medelålders kvinnor.
 
Två forskningsprojekt
Docent och läkare Signe Borgquist får anslag från Cancerfonden för första gången. Hon ska undersöka om blodfettssänkande läkemedel (statiner) kan hjälpa patienter med bröstcancer. Statiner är vanliga läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet och som minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men de har också en antiinflammatorisk effekt och har visat sig påverka cancerceller på ett positivt sätt. Signe Borgquist studerar hur en kort behandling med statiner, direkt efter diagnos och före operation, påverkar cancersjukdomen. Dessutom görs laboratorieförsök för att se hur cancercellerna påverkas av läkemedlet.

Förhoppningen är att statiner ska kunna bli en del i behandlingen och eventuellt användas i förebyggande syfte, för att minska antalet kvinnor som insjuknar.

Lisa Rydén är bröstcancerforskare och överläkare. Hennes projekt syftar till att hitta bättre metoder att förutsäga sjukdomsförloppet med hjälp av bröstcancerceller som cirkulerar i blodet. Patienter i Södra sjukvårdsregionen, som inte haft något återfall efter fem års hormonbehandling, kommer att ingå i en delstudie om riskfaktorer för sena återfall.

I en annan delstudie ska kvinnor med spridd bröstcancer följas upp med regelbundna blodprov som analyseras med en metod för att hitta cirkulerande cancerceller. Målet med blodprovet är att identifiera patienter med risk för återfall och att det kan bli ett instrument för att välja rätt behandling.

– Anslaget betyder att studien med spridd bröstcancer kan avslutas planenligt och att min postdoc kan fortsätta det kliniskt viktiga arbetet med att karaktärisera de cirkulerande cellernas egenskaper, så som hormonkänslighet. Och att vi med full kraft kan planera studien för att identifiera patienter med risk för sena återfall, säger bröstcancerforskaren Lisa Rydén vid Lunds universitet.

Cancerfonden anslår 500 000 kronor vardera till projekten för år 2014.


Cancerfondens anslagsutdelning
Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014. Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt. Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner sedan förra året. Resterande 223 miljoner kronor går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi kan finansiera runt 450 forskningsprojekt om året. Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.

Alla beviljade anslag 2013.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det fina anslaget från Cancerfonden är en stor ära i sig och har avsevärd betydelse för att vi kan fortsätta projektet om statiners roll vid bröstcancer. Med anslaget får vi möjlighet att arbeta långsiktigt och fokuserat med forskningsprojektet, vars resultat vi hoppas kan få betydelse för dagens kvinnor.
Signe Borgquist, docent vid Lunds universitet och läkare