Cancerfonden delar ut 62 miljoner kronor till Uppsala universitet

Cancerfonden delar nu ut 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det största beloppet någonsin. Av dem får Uppsala universitet 62 miljoner kronor nästa år. Anna Orlova, professor vid Uppsala universitet, är en av dem som får ta del av forskningsstödet från Cancerfonden.

– Målet med min forskning är att förbättra diagnostiken och behandlingen av prostatacancer med hjälp av radioaktivt märkta molekyler. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi arbeta för att öka överlevnaden hos männen som drabbas, säger Anna Orlova, professor vid Uppsala universitet.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och varje år får drygt 10 000 män beskedet att de drabbats. Det finns flera behandlingsalternativ och vilket som blir aktuellt beror bland annat på om cancern spridits och bildat metastaser i kroppen, och vilka egenskaper dessa metastaser har. Anna Orlova tilldelas nu 1 miljon kronor per år under tre år för att utveckla bättre och mer exakta sätt för att bedöma metastaserna. Detta genom att utveckla olika typer av målsökande molekyler och proteiner, som kan hitta och fastna på olika strukturer på prostatacancercellernas yta.

Dessa så kallade målsökare är radioaktivt märkta och kan på så vis avslöja var i kroppen metastaserna finns. Genom att se vilka typer av målsökare som fastnar på tumörerna hos en patient går det att få en uppfattning om vilken typ av tumörer det rör sig om – och därmed vilken behandling som är mest lämplig. Målsökarna skulle även kunna användas för att följa upp hur pass bra en behandling fungerar hos varje enskild man.

– En av de största utmaningarna inom cancerforskningen gäller cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen, det är en vanlig orsak till att vissa patienter inte kan botas. I detta projekt prövas innovativa metoder att spåra sådan metastasering, och det är en viktig förutsättning för att förbättra behandlingen, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.    

­­Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 454 miljoner kronor går till 502 olika forskningsprojekt, pengar som betalas ut till universiteten och de olika forskningsprojekten under nästa år. Av de 454 miljoner som delas ut går 182 miljoner kronor till nya ansökningar och 11 miljoner går till planeringsgrupper och forskarmånader för kliniker. Resterande 261 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas en halv miljard kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

Mer om hur anslagen fördelas: Cancerfondens anslagsprocess

För mer information kontakta:
Agnes Palinski
PR- och pressansvarig
08-677 10 43
agnes.palinski@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Målet med min forskning är att förbättra diagnostiken och behandlingen av prostatacancer med hjälp av radioaktivt märkta molekyler. Tack vare anslaget från Cancerfonden kan vi arbeta för att öka överlevnaden hos männen som drabbas.
Anna Orlova, professor vid Uppsala universitet
En av de största utmaningarna inom cancerforskningen gäller cancercellernas förmåga att sprida sig i kroppen, det är en vanlig orsak till att vissa patienter inte kan botas. I detta projekt prövas innovativa metoder att spåra sådan metastasering, och det är en viktig förutsättning för att förbättra behandlingen
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd