Cancerfonden delar ut 64 miljoner kronor till Lunds universitet

Cancerfonden delar ut rekordsumman 383 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt nästa år. Av dem får Lunds universitet 64 miljoner kronor. En av forskarna som tar del av forskningsstödet är David Gisselsson Nord, universitetslektor vid Lunds universitet och klinisk patolog.

– Vårt mål är att förstå hur cancercellerna ändrar sin arvsmassa under behandling och när de sprider sig i kroppen. Med anslaget från Cancerfonden kan vi förhoppningsvis hitta nya, bättre måltavlor för behandling och även sätt att mäta den genetiska variationen för att förutsäga hur cancern kommer att utvecklas och bör behandlas, säger David Gisselsson Nord.

Forskaren David Gisselsson Nord får 1 250 000 kronor per år i tre år för sitt forskningsprojekt, som berör en av de stora utmaningarna för modern cancerbehandling. Cancerceller har en förmåga att förändra sin egen arvsmassa, vilket skiljer dem från normala celler. Det leder till att enskilda celler i en tumör kan vara genetiskt olika, och att tumörcellerna förändras med tiden. Detta kan vara en viktig orsak till att många cancerläkemedel slutar att fungera efter ett tag – tumören blir resistent. Med hjälp av nya metoder ska David Gisselsson Nord och hans medarbetare studera tumörprover från barncancerpatienter.

– Den moderna genomiken gör det inte bara möjligt att identifiera särdrag i olika patienters tumörer, men också att studera hur olika kloner inom en och samma tumörpatient utvecklas olika. Det kan ge viktiga ledtrådar till hur vi skall följa upp och behandla cancer mer effektivt, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens anslagsutdelning
Rekordutdelningen på 383 miljoner kronor går till 479 olika forskningsprojekt. Av de drygt 383 miljoner som delas ut går 142 miljoner kronor till nya ansökningar. Resterande 241 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Totalt under året delas 436 miljoner kronor ut till svensk cancerforskning.

Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning.

För mer information och bilder vänligen kontakta:
Cecilia Boij, pressekreterare, 08-677 10 43 alt 0768-14 74 43, cecilia.boij@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 475 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vårt mål är att förstå hur cancercellerna ändrar sin arvsmassa under behandling och när de sprider sig i kroppen. Med anslaget från Cancerfonden kan vi förhoppningsvis hitta nya, bättre måltavlor för behandling och även sätt att mäta den genetiska variationen för att förutsäga hur cancern kommer att utvecklas och bör behandlas.
David Gisselsson Nord, universitetslektor vid Lunds universitet och klinisk patolog
Den moderna genomiken gör det inte bara möjligt att identifiera särdrag i olika patienters tumörer, men också att studera hur olika kloner inom en och samma tumörpatient utvecklas olika. Det kan ge viktiga ledtrådar till hur vi skall följa upp och behandla cancer mer effektivt.
Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd