Cancerfonden delar ut nära 13 miljoner kronor till Linköpings universitet

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt får anslag nästa år. År 2014 tar Linköpings universitet emot 12,7 miljoner kronor från Cancerfonden. Av dem går hela 5,7 miljoner kronor till nya cancerforskningsprojekt, en dubblering sedan föregående år. Två av forskarna som beviljats anslag är Xiao-Feng Sun och Henrik Green.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi nu kan dela ut hela 355 miljoner kronor till svensk cancerforskning – en rekordsumma, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Vid Linköpings universitet är Xiao-Feng Sun och Henrik Green två av de forskare som får del av summan.

– För oss innebär Cancerfondens forskningsanslag unika möjligheter för att fortsätta vår forskning inom ett viktigt och angeläget område, säger Xiao-Feng Sun, professor vid Linköpings universitet.


Två forskningsprojekt
Professor Xiao-Feng Sun får år 2014 en miljon kronor för sin forskning om tjock- och ändtarmscancer. Det är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Trots att moderna behandlingsmetoder har ökat överlevnaden så svarar inte alla på behandlingen och många drabbas av biverkningar
 
Xiao-Feng Suns forskargrupp ska studera tumörmaterial från cirka 4 000 patienter som behandlats med cytostatika, strålning och antikroppsläkemedel. Målet är att kartlägga förändringar i arvsmassan och vilka proteiner som tumörerna bildar. På så sätt kan så kallade biomarkörer identifieras, markörer som kan vara viktiga för att ställa tidig diagnos och för att hitta effektivare och mer skräddarsydda behandlingsmetoder. Detta skulle kunna öka överlevnaden ytterligare, ge mindre biverkningar och i förlängningen leda till sänkta läkemedelskostnader.
 
– Med hjälp av detta anslag kan vi fördjupa vår kunskap om mekanismerna bakom utvecklingen i tumörvävnaden. Vår förhoppning är att detta tar oss ännu ett steg närmare en för patienten helt skräddarsydd behandling, vilket leder till höjd effektivitet, minskade biverkningar samt sänkta läkemedelskostnader, säger Xiao-Feng Sun.
 
I ett annat forskningsprojekt studerar docent Henrik Green hur läkemedelsbehandling kan individanpassas till patienter med lung- och äggstockscancer. För första gången får han nu anslag från Cancerfonden, 500 000 kronor per år i tre år. Henrik Greens forskning tar utgångspunkten i att läkemedel inte är lika effektiva för alla och att vissa får mer biverkningar än andra – något som beror på individens genetiska profil. Genom att koppla patienternas olika genetiska varianter till hur de reagerar på behandlingen, hoppas forskarna hitta möjligheter att dosera läkemedel efter patientens egna förutsättningar och identifiera de patienter som har mest nytta av läkemedlet och de som skulle ha större nytta av annan behandling.

– Att som juniorforskare få anslag från Cancerfonden är oerhört smickrande och ger möjligheter att hjälpa fler cancerpatienter, säger Henrik Green, docent Linköpings universitet.


Cancerfondens anslagsutdelning
Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014. Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt. Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner sedan förra året. Resterande 223 miljoner kronor går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

– Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet.
I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.
 
Alla beviljade anslag 2013.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se