Cancerfonden i Almedalen 2018

Kom och träffa oss i Almedalen för att diskutera cancerforskning, cancervård och cancerprevention. I år lyfter vi särskilt vikten av hälsosamma levnadsvanor för att minska risken att drabbas av cancer. Nedan hittar du alla seminarium och event där Cancerfonden deltar.

 

Hållbar och jämlik hälsa – Hur använder vi morgondagens möjligheter redan i dag? (EY)

Alarmerande rapporter visar att hälso- och sjukvården präglas av hälsoklyftor och skenande kostnader. Samtidigt finns det en mängd outnyttjade lösningar inom välfärdsteknologi och modern beteendevetenskap. Hur får vi hälso- och sjukvården att förstå att morgondagens verktyg är tillgängliga i dag?

I panelen medverkar Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden, Irene Svenonius, Finanslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Anders Ekholm, vVD, Institutet för framtidsstudier och Daniel Brämhagen, Executive Director, EY.

Tid och plats: Måndag 2 juli kl. 16.00-16.55, Clarion Hotel Wisby (Kopparsalen), Strandgatan 6

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50989

 

Är frukosten vägen till en bättre hälsa? (Cancerfonden och ICA Gruppen)

Det sammanfattade kunskapsläget visar att hälsosamma matvanor minskar risken för att insjukna i cancer. Så mycket som en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Under seminariet kommer vi belysa några exempel på hur ICA redan genom ett samarbete med barnläkare på Region Halland börjat agera för bättre matvanor och hur Cancerfonden arbetar med att öka kunskapsspridningen.

Medverkar gör bland andra Maximillian Lundin, kock och driver The plant, Lovisa Sjögren, disputerad barnläkare vid Barnkliniken Region Halland, Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden och Anders Svensson, vd ICA Sverige

Tid och plats: Tisdag 3 juli, kl. 07.45-08.45, Hästgatan 10 (innergården)

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53683

 

Ökad fysisk aktivitet för bättre hälsa! (Cancerfonden och Skandia)

Enligt forskningen skulle cirka en tredjedel av alla cancerfall kunna undvikas genom hälsosamma levnadsvanor. Trots det rör vi oss idag allt mindre.

Under en timme sätter vi fysisk aktivitet i fokus och diskuterar kopplingen mellan fysisk aktivitet och sjukdomsförebyggande. Den senaste tiden har det blivit ett ökat ansvar på arbetsgivare att värna sina arbetstagares hälsa, samtidigt ser vi att det saknas engagemang från politiker för att höja kunskapsnivån och öka den fysiska aktiviteten. Under seminariet presenteras även en ny undersökning av Demoskop kring allmänhetens kunskap om kopplingen mellan fysisk aktivitet och cancer.

Medverkar gör bland andra Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare Cancerfonden, Kristina Hagström, Hälsostrateg Skandia, Pamela Alselind, chefredaktör för Topphälsa och Cancerfondens ambassadör, Agneta Karlsson (S) Statssekreterare Socialdepartementet och Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Tid och plats: Tisdag 3 juli kl. 13.45–14.45 i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53733

 

Almedalsloppet 2018 (Skandia och Cancerfonden)

Enligt WHO skulle en tredjedel av alla cancerfall kunna undvikas genom hälsosamma levnadsvanor. Fysisk aktivitet är en viktig faktor som minskar risken för att drabbas. Spring eller gå 4,2 km med Skandia och Cancerfonden under Almedalsloppet. Du bidrar till svensk cancerforskning, anmälningsavgiften går oavkortat till Cancerfonden.

Tid och plats: Onsdag 4 juli kl. 08.00. Start vid Skandias Trädgård, Tage Cervins gata 3.

Länk: www.almedalsloppet.se

 

Sjukvården måste bli redo för framtidens medicin (LIF de forskande läkemedelsföretagen och Dagens Nyheter)

Medicinsk forskning har aldrig varit lika intensiv som nu. Nya behandlingsprinciper som cell- och genterapi kan i grunden förändra sjukvården. Detta för med sig stora utmaningar för vårdsektorn, och en diskussion behövs kring hur svenska patienter ska kunna få ta del av forskningsgenombrotten.

Medverkar gör bland andra Klas Kärre, ordförande, Cancerfondens forskningsnämnd, Anne-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Jonas Andersson, (L), VGR, Marie Morell, (M), Östergötland och Dag Larsson, (S), Stockholm.

Tid och plats: Torsdag 5 juli, kl. 10.45-11.30 i Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4

Länk: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51395

 

Har du frågor eller vill träffa oss i Almedalen kontakta:

Jenny Lilljeqvist, pressekretarare

+46708188255, jenny.lilljeqvist@cancerfonden.se

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera