Forskare delar på rekordutdelning från Cancerfonden

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag nästa år. Det blir en rekordutdelning på 355 miljoner kronor vilket kan jämföras med fjolårets 339 miljoner. 132 miljoner kronor går till nya forskningsprojekt, en ökning med tre miljoner sedan föregående år. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi kan finansiera 450 forskningsprojekt om året. Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014. Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt. Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner sedan förra året. Resterande 223 miljoner går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat sedan tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

Fördelning per lärosäte:

 • Göteborgs universitet: 46 miljoner kronor varav 21,7 miljoner i nya beviljade anslag
 • Karolinska Institutet: 147 miljoner kronor varav 45 miljoner i nya beviljade anslag
 • Linköpings universitet: 12,7 miljoner kronor varav 5,7 miljoner i nya beviljade anslag
 • Lunds universitet: 59 miljoner kronor varav 20,7 miljoner i nya beviljade anslag
 • Stockholms universitet: 9,5 miljoner kronor varav 2,9 miljoner i nya beviljade anslag
 • Umeå universitet: 24,5 miljoner kronor varav 10,5 miljoner i nya beviljade anslag
 • Uppsala universitet: 45 miljoner kronor varav 21,7 miljoner i nya beviljade anslag
 • Övriga lärosäten: 6,3 miljoner kronor varav 3,8 miljoner kronor i nya beviljade anslag


Forskningsmedlen fördelas som följer:

 • 50,7 procent till grundforskning forskning som har betydelse för cancerns grundläggande mekanismer
 • 28,9 procent till translationell forskning benämning för forskning som överbryggar grundforskning och klinisk forskning
 • 11,5 procent till klinisk forskning patientnära forskning
 • 6,5 procent till epidemiologisk forskning forskning kring sjukdomsorsaker och riskfaktorer
 • 2,4 procent till vårdforskning forskning om bland annat prevention, vård och rehabilitering

Fördelningen ovan är beräknad på de nya ansökningar som beviljades den 5 november 2013.


Cancerfondens anslagsutdelning

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största. I den anslagsutdelningen ingår forskningsprojekt och anslag till forskarmånader. I mars månad beviljar Cancerfonden anslag till forskartjänster.

Så här går fördelningen till
Forskare ansöker om anslag hos Cancerfonden. Nio prioriteringskommittéer, som består av forskare och sakkunniga, bedömer ansökningarna och lämnar därefter förslag om anslagsfördelning till forskningsnämndens arbetsutskott. De 22 ledamöterna i Cancerfondens forskningsnämnd, de flesta framstående forskare, fortsätter sin granskning och prioriterar projekten så att de slutgiltiga förslagen överensstämmer med styrelsens budget. Forskningsnämnden beslutar därefter om fördelning av medel från Cancerfonden.

Mer om Cancerfondens anslagsprocess.

Alla beviljade anslag 2013.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi kan finansiera 450 forskningsprojekt om året. Det är extra glädjande att i år se att så många unga forskares forskningsprojekt håller en så hög kvalitet. I år är det 49 nykomlingar som får anslag från Cancerfonden. Det är ett styrkebesked från svensk cancerforskning.
Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd