Göteborgsforskare söker effektivare behandling för malignt melanom

Jonas Nilsson vid Sahlgrenska Cancer Center i Göteborg tilldelas i år en av Cancerfondens Senior Investigator Awards 2014. I sin forskning fokuserar han på den allvarliga hudcancerformen malignt melanom. Med hjälp av musmodeller vill han göra det möjligt att välja den mest effektiva behandlingen för varje patient.

Malignt melanom är en av de cancerformer som ökar snabbast i Sverige. Sedan år 2000 har fallen fördubblats och sjukdomen tar över 500 liv om året.

I sitt nyskapande forskningsprojekt kommer Jonas Nilsson att studera tumörer genom att skapa patientlika djurmodeller, genom vilka tumörerna kan studeras på ett individanpassat sätt. På så vis ges helt nya möjligheter att lära sig något nytt om specifika patienters cancersjukdom.

– Vi kan studera tumörernas genetik samt hur de växer och påverkas av både nya och etablerade läkemedel – allt i realtid, säger Jonas Nilsson, docent i tumörbiologi vid Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet.

Baserat på hur patienternas tumörer reagerar på behandling i musmodellen är förhoppningen att det ska bli möjligt att välja den effektivaste behandlingen för varje patient.

– Vi vill också lära oss mer om andra, ovanligare melanomsjukdomar, exempelvis de som sitter i ögat. Där hoppas vi kunna ta fram nya läkemedelskandidater, säger Jonas Nilsson och fortsätter:

– På ett personligt plan är denna forskartjänst, från en så viktig forskningsfinansiär, ett jättekul erkännande. Nu kan jag verkligen fokusera all min tid på detta nya spännande projekt – vara forskare med både händer och huvud.

Jonas Nilsson kommer genom Cancerfondens Senior Investigator Award att ha sin lön finansierad i sex år. Pernilla Wikström vid Umeå universitet tilldelas också en Senior Investigator Award. Totalt finansierar Cancerfonden i år elva nya forskartjänster. Dessa riktar sig till forskare i olika steg i karriären. Syftet med en forskartjänst är att forskaren ska kunna fördjupa sig inom sitt område och skapa en långsiktighet i sin forskning. Med de elva nya forskartjänsterna är det totalt 53 forskare som i år har sina tjänster finansierade av Cancerfonden.

På cancerfonden.se publiceras alla nya forskartjänster.

Cancerfondens styrelse har för år 2014 avsatt 415 miljoner kronor till svensk cancerforskning, det är en ökning med 14 miljoner sedan föregående år. 33 av dessa miljoner går till forskningstjänster och forskarmånader. Under de drygt 60 år som Cancerfonden funnits har drygt åtta miljarder kronor delats ut till svensk cancerforskning. Pengarna går i huvudsak till forskningsprojekt men också till forskartjänster, stipendier och vårdutvecklingsprojekt för vårdpersonal.

Lars-Gunnar Ericson, PR-och pressansvarig, 08-677 10 38 alt. lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se
Petra Rosén, Pressekreterare, 08-677 10 43 alt. petra.rosen@cancerfonden.se

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar vi cirka 450 forskningsprojekt.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se