Miljonregn över svensk cancerforskning

Under gårdagens förmånstagarfest på Nordiska Museet delade PostkodLotteriet ut över en miljard kronor till den ideella sektorn. Cancerfondens generalsekreterare Stefan Bergh var på plats för att ta emot en check på hela 31 miljoner kronor.

Det här är en otrolig gåva. Tack till PostkodLotteriet och alla de postkodsprenumeranter som runt om i landet bidrar i kampen för att besegra cancer, säger Stefan Bergh, Cancerfondens generalsekreterare.

Stefan Bergh fortsätter:
– I år delar Cancerfonden ut över 400 miljoner till den bästa cancerforskning i Sverige, forskning som gör skillnad. Under de drygt 60 år som Cancerfonden finansierat cancerforskning har överlevnaden dubblerats.

En av de forskare som fått anslag tack vare PostkodLotteriet är docent Andreas Lundqvist. Han får 500 000 kronor för 2013. Andreas forskningsprojekt är fokuserat på njurcancer och syftet är att förbättra immunsystemets möjligheter att motverka att tumörer utvecklas. Tillsammans med sin forskningsgrupp vill han utveckla en ny behandlingsmetod som gör att patienterna med njurcancer lever längre. Behandlingen bygger på att man kombinerar cytostatika och immunterapi.

– Våra donationer gör det möjligt för våra fantastiska förmånstagare att göra världen lite bättre, säger PostkodLotteriets välgörenhetschef Stina Götbrink.

Svenska PostkodLotteriet har sedan starten 2005 delat ut mer än 3,8 miljarder kronor till den ideella sektorn. I år delar PostkodLotteriet ut över 1 miljard kronor, det är den största privata donationen i Sverige som har gjorts vid ett och samma tillfälle.

Svenska PostkodLotteriet, som är en del av holländska Novamediakoncernen, delar årligen ut hela vinsten till ideella organisationer. Tillsammans med systerlotterierna i Holland och Storbritannien är Svenska PostkodLotteriet världens tredje största privata givare till ideell verksamhet. Listan toppas av Bill & Melinda Gates Foundation.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, tfn 08-677 10 38 eller e-post lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 400 forskningsprojekt. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Citat

Det här är en otrolig gåva. Tack till PostkodLotteriet och alla de postkodsprenumeranter som runt om i landet bidrar i kampen för att besegra cancer.
Stefan Bergh, Cancerfondens generalsekreterare