Ny ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

Klas Kärre, professor och ledamot för Nobelkommittén, tar i dag över ordförandeskapet i Cancerfondens forskningsnämnd. Som ordförande leder han arbetet med att fördela Cancerfondens forskningsanslag till den främsta cancerforskningen. Klas Kärre är främst känd för sin upptäckt av hur den naturliga mördarcellen fungerar.

– Klas Kärre har en imponerande meritlista, med stora framgångar inom cancerforskning och en stark position i forskningsvärlden. Vi är mycket glada över att han kommer att leda forskningsnämndens arbete och hälsar honom varmt välkommen, säger Stefan Bergh, Cancerfondens generalsekreterare.

Sedan 1994 är Klas Kärre professor i molekylär immunologi vid Karolinska Institutet. Klas Kärre har sedan starten av sin forskarkarriär haft en relation till Cancerfonden. Ett anslag från Cancerfonden bidrog starkt till att han valde forskarbanan istället för en läkartjänst.

– Jag har stor respekt för Cancerfondens arbete. Forskningsprojekt ska få anslag i nationell konkurrens och pengarna, gåvorna som Cancerfonden fördelar, ska användas på bästa sätt. Det är oerhört viktigt och en arbetsuppgift jag brinner för, säger Klas Kärre, ny ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

– Jag ser fram emot att vara en del i debatten om cancerforskning och cancervård. Cancerfonden har tack vare en stark opinionsbildning gjort verklig skillnad genom åren. Jag tänker bland annat på arbetet för en nationell cancerstrategi, fortsätter Klas Kärre.

I början av forskarkarriären gjorde Kärre en banbrytande upptäckt som kom att påverka hans inriktning som forskare – det gällde hur de naturliga mördarcellerna fungerade, så kallade NK-celler. Upptäckten ledde fram till ”The missing self hypothesis”, en hypotes som beskriver en strategi för hur cellen identifierar sina målceller och dödar dem. I sin forskning har han fokuserat på dessa NK-celler och på olika sätt testat sin hypotes. I dag genomförs kliniska prövningar med NK-celler på leukemipatienter vid Huddinge sjukhus, under ledning av en av Kärres tidigare doktorander.

Klas Kärre är en välkänd profil i forskningsvärlden och är engagerad i flera uppdrag. Han är adjungerad ledamot i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin vid Karolinska Institutet, från 2009 till 2011 var han ordförande i samma kommitté. Sedan 2010 är Kärre invald som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Han är engagerad internationellt, bland annat i arbetet med att prioritera forskningsansökningar i European Research Council. Kärre har även tidigare deltagit i Cancerfondens arbete, då bland annat i forskningsnämndens vetenskapliga sekretariat.

Klas Kärre efterträder Bengt Westermark, professor i tumörbiologi vid Uppsala universitet, som ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Läs mer om forskningsnämndens arbete här.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 400 forskningsprojekt. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag har stor respekt för Cancerfondens arbete. Forskningsprojekt ska få anslag i nationell konkurrens och pengarna, gåvorna som Cancerfonden fördelar, ska användas på bästa sätt.
Klas Kärre