Örebroforskare får 1 miljon kronor från Cancerfonden

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt som får anslag nästa år. Örebro universitet är i år ett av de lärosäten som beviljas anslag. Det är forskarna Katja Fall och Elisabeth Hultgren Hörnquist som får dela på en miljon kronor.

– Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som vi kan finansiera runt 450 forskningsprojekt om året. Det är glädjande att i år se att även Örebro universitet sällar sig till skaran av lärosäten som beviljats anslag, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Ett av forskningsprojekten som beviljats anslag leds av forskaren och läkaren Katja Fall. Hon kommer att undersöka om blodtrycksmedicin kan minska risken att dö i prostatacancer.

– Anslaget från Cancerfonden innebär ett erkännande av forskargruppens arbete och är avgörande för att forskningen ska kunna drivas vidare på ett långsiktigt och framgångsrikt sätt. Med hjälp av detta anslag hoppas vi kunna få fram ny kunskap som på sikt ska leda till förbättrad behandling av män med prostatacancer, säger Katja Fall, lektor i klinisk epidemiologi och läkare vid Örebro Universitetsjukhus.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män, och årligen avlider omkring 2 500 personer i Sverige av sjukdomen. Det är därför angeläget att hitta nya behandlingsmetoder. I djurstudier har det visat sig att stressrelaterade signalsubstanser kan påskynda tillväxt och spridning av cancer. Djurstudierna talar också för att tumörtillväxten minskar om dessa signalsystem blockeras med en vanlig typ av blodtrycksmedicin, betablockerare.

Katja Fall vill därför undersöka hur medicinering med betablockerare påverkar sjukdomsförloppet hos män med prostatacancer. I sitt projekt kommer hon med hjälp av olika register att jämföra hur det gått för prostatacancerpatienter som använt betablockerare som blodtrycksmedicin, och för män som inte tagit sådan medicin.

Om det visar sig att betablockerare, som är en välbeprövad och billig medicin, minskar risken för att prostatacancer växer till skulle det kunna öppna nya möjligheter för behandling av cancerpatienter.

Katja Fall beviljas 500 000 kronor per år i tre år. 

Cancerfondens anslagsutdelning
Den 5 november tog Cancerfondens forskningsnämnd beslut om vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag år 2014.
Nästa år går närmare 355 miljoner kronor till svenska cancerforskningsprojekt. Av den summan går hela 132 miljoner kronor till nya ansökningar, vilket är en ökning med tre miljoner sedan förra året. Resterande 223 miljoner kronor går till forskningsprojekt som Cancerfonden beviljat tidigare år. Merparten av de forskningsprojekt Cancerfonden finansierar löper över tre år.

Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat.
 
Alla beviljade anslag 2013.

För mer information, kontakta:
Lars-Gunnar Ericson PR- och pressansvarig, Cancerfonden, 08-677 10 38 eller lars-gunnar.ericson@cancerfonden.se 
Johanna Faijersson pressekreterare Cancerfonden, 08-677 10 04 eller johanna.faijersson@cancerfonden.se

Cancerfonden är en fristående ideell insamlingsorganisation med fokus på forskningsfinansiering och opinionsbildning. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden har inget statligt stöd utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.

Taggar:

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Genom att finansiera den främsta forskningen, sprida kunskap om cancer och påverka beslutsfattare i viktiga frågor, arbetar vi för att färre ska drabbas och fler ska överleva. Cancerfonden är en fristående, ideell organisation utan statligt stöd. Vårt arbete är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Sedan 1951 har vi delat ut drygt 10 miljarder kronor till de främsta forskningsprojekten i Sverige. www.cancerfonden.se