Ulrik Ringborg och Cancerfonden efterlyser en nationell cancerplan

Ulrik Ringborg och Cancerfonden efterlyser en nationell cancerplan Ulrik Ringborg, Cancerfondens vice ordförande och verksamhetschef för Onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, efterlyser en nationell cancerplan för Sverige. - Snart drabbas varannan svensk av cancer och det är betydelsefullt att Sverige får en helhetssyn på cancervården. Vi behöver en gemensam handlingsplan där cancervårdens behov, kompetenser och resurser blir tydliga. Att cancerfallen ökar beror på att svenskarna blir allt äldre, registreringen av cancerfall blivit bättre och att cancerformer som lungcancer kraftigt ökar på grund av att allt fler yngre kvinnor röker. - Överlevnaden vid cancer har väsentligt förbättrats under senare år, och samtidigt har vi fått allt fler individer som kräver vårdresurser. Likaså är den innovativa miljön mycket starkare idag jämfört med på 90-talet. Vi har med andra ord möjligheter att både forska och vårda cancerpatienter, men problemet är att vi inte har resurserna. Ett stort antal länder har nationella cancerplaner."Cancer i ett åldrande Europa" är en viktig del av programmet vid det pågående forskarmötet The Euroscience Open Forum i Stockholm. För mer information: Ulrik Ringborg, vice ordförande för Cancerfonden och verksamhetschef för Onkologikliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Solna telefon 08-517 743 00, 070-768 40 98 Bengt Westermark, Cancerfondens forskningschef telefon 018-611 38 21, 0708-18 18 44 Gunilla Wredenberg, Cancerfonden, pressansvarig telefon 0733-422 755 Cancerfonden är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer och stödja verksamhet inom vård och behandling. www.cancerfonden.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT21880/wkr0001.pdf

Om oss

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd. Vi är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 500 forskningsprojekt. www.cancerfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar