Kvartalsrapport juli-september 2015

Tredje kvartalet

  • Volymen minskade med 15,5 % i det tredje kvartalet, främst förklarat av förlusten av Coop affären på den svenska marknaden
  • Nettoomsättningen minskade med 11,0 % till 370,2 Mkr (415,9). Justerat för förändrade valutakurser uppgick minskningen till 12,5 %
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,5 Mkr (17,6).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade kraftigt till 48.2 Mkr (3.3), främst drivet av förbättrat rörelsekapital.

Första nio månaderna

  • Volymen minskade med 20,0% under de första nio månaderna som ett resultat av förlorade kontrakt i Sverige och Finland. Volymen utvecklades starkt i Norge och Danmark.
  • Nettoomsättningen minskade med 14,5 % till 1 128,7 Mkr (1 320,5). Justerat för förändrade valutakurser uppgick minskningen till 16,9%.
  • Rörelseresultatet minskade till 21,0 Mkr (36,4).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till Mkr 60,6 (-56,7), en förbättring med 117,3 Mkr.

VD-kommentar

”Konkurrensen på den nordiska marknaden har hårdnat framförallt med producenters intåg på marknaden. Vårt fokus ligger på att differentiera vårt koncept och fortsätta utveckla lösviktskategorin, samtidigt som vi strävar efter att bredda vårt erbjudande och nå nya försäljningskanaler. Ytterligare kostnadsbesparingar kommer att genomföras för att begränsa effekten av tappade kundkontrakt. Vi ser positivt på vårt nya strategiska avtal med ICA som en plattform för att vinna marknadsandelar.”, säger Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef på Candyking.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2015, kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik von Oelreich, VD och koncernchef, +46 (0)8 795 03 00

Om Candyking
Candyking grundades 1984 och är den ledande aktören inom lösviktsgodis i Norden, Storbritannien och Irland samt har verksamhet i Polen. Candyking som idag finns på fler än 9 000 försäljningsställen erbjuder butiker ett helhetskoncept som inkluderar produkter, inredning samt tillhörande butiks- och logistiktjänster. Candykings koncept och varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen och Candyking Favourites. Candyking är även en ledande lösviktsaktör inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrot’s. Bolaget omsatte cirka 1,8 miljarder kronor 2014. Mer information finns tillgänglig på www.candyking.com.