Cantargia erhåller godkännande av patent från Europapatentverket

Cantargia AB (”Cantargia”) har fått sin patentansökan avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av flera typer av solida tumörer godkänd av Europapatentverket (EPO). Godkännandet följer det tidigare ”Intention to Grant”- beslut som meddelades den 6 oktober 2015.

I och med EPO:s patentgodkännande (patentnummer 2665749) finns ett europeiskt skydd till och med år 2032. Detta skyddar bolagets metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl rörande behandling och diagnostik av solida tumörer. Patentet omfattar och täcker behandling och diagnostik av flera vanliga former av solida tumörer, såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom. Motsvarande patentansökan är under granskning av myndigheter i bl.a. USA, Japan, Kina och Australien. Cantargia har sedan tidigare ett av EPO beviljat patent avseende behandling av hematologiska cancerformer.

”Vi är självklart mycket nöjda med att vi nu har ytterligare patentskydd för utvecklandet av vår produktkandidat CAN04. EPO har därmed godkänt två patent som ger oss ett stabilt och robust skydd kring vår metod med IL1RAP som målmolekyl vid behandling av många olika former av cancer”, säger Göran Forsberg, VD.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046 275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar