Cantargia erhåller två nya godkända patent i USA för antikroppsbaserad cancerterapi mot IL1RAP

Cantargia AB meddelar idag att United States Patent and Trademark Office (USPTO) har godkänt två av bolagets patentansökningar. Den första ansökan rör antikroppsbaserade terapier mot målmolekylen interleukin 1 accessory protein (IL1RAP) i hematologiska cancerformer och den andra rör antikroppsbaserad behandling av solida tumörer.  

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot IL1RAP. Huvudprojektet, CAN04 är för närvarande under klinisk utveckling för i första hand behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Som tidigare kommunicerats, har USPTO utfärdat preliminärt godkännande för två patentansökningar kring antikroppar mot IL1RAP för behandling av hematologiska cancerformer liksom solida tumörer. USPTO har nu meddelat Cantargia att båda ansökningarna godkändes 26 juni 2018. Patentet i hematologiska cancerformer har fått patentnummer US 10,005,842 och är giltigt till 2030. Patentet runt solida tumörer har fått nummer US 10,005,841 är giltigt till 2032.

“De två nya godkända patenten är en ytterligare förstärkning av Cantargias solida skydd runt antikroppar mot IL1RAP. USA är den största marknaden för onkologiprodukter och en stark patentsituation är fundamental för framtida kommersialiseringsstrategier”, säger Göran Forsberg, Cantargias VD.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018 kl. 8:30 CET.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar