Cantargia presenterar nya data från prekliniska studier med CAN04 i icke-småcellig lungcancer

Cantargia AB (”Cantargia”) kommer att presentera nya data vid den internationella vetenskapliga konferensen Protein & Antibody Engineering Summit (”PEGS”) i Lissabon, Portugal, som pågår från den 31 oktober till den 4 november 2016. Bolaget kommer att presentera data från prekliniska studier av icke-småcellig lungcancer där produktkandidaten CAN04, en humaniserad antikropp mot målmolekylen IL1RAP, undersökts. Presentationen äger rum den 31 oktober 2016. 

Cantargias ambition är att utveckla en ny cancerterapi och bolaget har tagit fram en fullt humaniserad antikropp, CAN04, som binder med hög affinitet till Interleukin-1 Receptor Associated Protein (”IL1RAP”). Antikroppen blockerar signalering från den inflammatoriska cytokinen IL-1, vilket i sin tur minskar signaler som bidrar till tumörens tillväxt och överlevnad. Cantargia har tidigare visat att antikroppar riktade mot IL1RAP kan stimulera avdödning av tumörcellerna i olika prekliniska PDX-modeller av leukemi.

I den nya studien visar Cantargia att höga nivåer av IL1RAP uttrycks även i flera olika solida tumörer, inklusive icke småcellig lungcancer. Vid CAN04-behandling av olika solida tumörcellinjer med IL1RAP på cellytan uppmättes en minskad utsöndring av de inflammatoriska och tumörstimulerande cytokinerna IL-6 och IL-8. CAN04 stimulerade också celler från immunförsvaret att direkt avdöda dessa tumörceller. I en s.k. PDX-modell transplanterades möss direkt med tumörceller från en patient med icke-småcellig lungcancer. I denna modell utvecklas en mikromiljö i tumören som inte ses i klassiska cellinje-baserade djurmodeller. I denna studie erhölls en statistiskt signifikant behandlingseffekt med CAN04.

”Vi är mycket nöjda med att presentera nya data kring CAN04 på en viktig vetenskaplig konferens. Utöver den dokumenterade effekten i olika modeller av icke-småcellig lungcancer, inklusive en mycket aggressiv PDX-modell, utgör de här resultaten en viktig bas för fortsatta studier av CAN04 som både monoterapi och i kombination med andra läkemedel”, säger Göran Forsberg.

Postern The CAN04 antibody targets IL1RAP and inhibits tumor growth in a PDX model for NSCLC kommer efter presentationen att finnas tillgänglig på www.cantargia.com.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08.30. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar