Cantargias immunonkologiska antikropp CAN04 har erhållit det generiska namnet nidanilimab av WHO

Cantargia AB meddelar idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har valt ut ett “International Nonproprietary Name” (INN), nidanilimab, som det officiella generiska namnet till bolagets patenterade antikropp CAN04, vilken är i klinisk utveckling för behandling av cancer.

Cantargias huvudprojekt, CAN04, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR, som utvärderar behandling av cancerpatienter med fokus på icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Som en del i den pågående utvecklingen har WHO granskat Cantargias ansökan för INN, bekräftat att den uppfyller kraven och valt ut det generiska namnet nidanilimab för CAN04.

“CAN04 utvecklingen har nått en nivå där ett generiskt namn har betydelse. WHO har valt ut ett INN, nidanilimab, och Cantargia kommer företrädesvis använda det namnet I framtida kommunikation”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018, kl. 15.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar