Cantargias immunonkologiska projekt CAN04 visar lovande resultat i ytterligare cancerformer

Cantargia AB meddelar idag att bolaget genererat nya data som visar att det finns höga nivåer av interleukin-1 receptor accessory protein (IL1RAP) i tumörer från patienter med levercancer, matstrupscancer liksom huvud-hals-cancer. Dessutom uppvisade Cantargias produktkandidat CAN04, en IL1RAP-bindande antikropp i klinisk utveckling, kraftfull antitumöraktivitet i in vitro-modeller av dessa cancerformer.

Cantargia har tidigare presenterat data som visar att IL1RAP överuttrycks på tumörceller från patienter med t.ex. icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, bröstcancer och olika former av leukemi. Cantargia utvecklar en antikropp för cancerbehandling, CAN04, som designats för att stimulera avdödandet av IL1RAP uttryckande tumörceller och blockera IL1RAP signalering. CAN04 studeras i en fas I/IIa klinisk prövning (CANFOUR) inom icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Cantargia har nu genererat nya data som visar att flera andra solida tumörformer överuttrycker IL1RAP. Tumörer från patienter med levercancer, matstrupscancer samt huvud-hals-cancer uppvisade ett högt uttryck av IL1RAP. Minst 80% av patienterna med dessa cancerformer har ett måttligt till starkt överuttryck av IL1RAP på tumörcellerna, vilket är relevanta nivåer för antikroppsterapi. Behovet av nya läkemedel i dessa tumörformer är mycket högt.

CAN04 undersöktes också i olika cellinje-baserade modeller som representerar levercancer, matstrupscancer samt huvud-hals-cancer. I samtliga modeller visades att CAN04 kunde stimulera immunceller att effektivt avdöda de IL1RAP-positiva tumörcellerna.

“Det nuvarande fokuset för vårt huvudprojekt CAN04 är behandling av icke-småcellig lungcancer samt bukspottkörtelcancer, vilket stöds av starka prekliniska data. Våra nya upptäckter, som visar att IL1RAP är vanligt förekommande i många solida tumörer, öppnar upp nya spännande möjligheter och stödjer framtida aktiviteter i ytterligare cancersjukdomar”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com 

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018, kl. 11.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar