Cantargias ledning, styrelse och stora ägare nyttjar teckningsoptioner i pågående optionsinlösen

Cantargia AB (”Cantargia”) meddelar idag att redan nu har personer ur styrelse och ledning samt stora ägare nyttjat bolagets onoterade teckningsoptioner av serie TO 2 och noterade teckningsoptioner av serie TO 4, vars nyttjandeperiod avslutas den 18 oktober 2016. Dessa nyttjanden innebär sammanlagt teckning om totalt cirka 6,9 MSEK.

Cantargias styrelse och ledning har nyttjat alla sina teckningsoptioner, vilket är totalt 136 050 av de båda serierna TO 2 och TO 4 och innebär en teckning om totalt 1 MSEK. Härutöver har tre av bolagets största ägare nyttjat sammanlagt 774 536 teckningsoptioner, vilket medför en teckning om cirka 3,1 MSEK för Sunstone LS Ventures Fund III, cirka 1,7 MSEK för Kudu AB och cirka 1 MSEK för Flerie Invest AB.

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 pågår till och med den 18 oktober 2016.  

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 08.30. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar