Opposition inlämnad i Europa mot Cantargias patent avseende solida tumörer

I januari 2016 godkände Europapatentverket (“EPO”) Cantargia AB:s (”Cantargia”) ansökan avseende IL1RAP som målmolekyl för antikroppsterapi och diagnostik av solida tumörer (patentnummer 2665749). En tredje part har nyligen lämnat in en opposition till EPO på ovan nämnt patent.

MAB Discovery GmbH har lämnat in en opposition i Europa, mot Cantargias patent avseende solida tumörer. Enligt EPO:s regelverk kan en opposition inlämnas upp till nio månader efter offentliggörande av ett godkänt patent. Oppositionsprocesser är vanligt förekommande i högteknologisk industri och följer ett formellt regelverk där det kan ta några år innan processen är klar. Cantargia går nu vidare tillsammans med sina patentombud så att kommande steg i oppositionsprocessen utförs på ett sakligt och korrekt vis.

”Precis som i fallet med oppositionen mot vårt Europapatent inom leukemi, är det inte överraskande att konkurrerande aktörer försöker begränsa Cantargias exklusiva rättigheter. Europa är en viktig marknad och IL1RAP är en av många intressanta målmolekyler inom immunonkologi. Vi anser att vårt patent är starkt och att oppositionen är grundlös”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046 275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com
Certified Advisor: Sedermera fondkommission

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl. 08.30. 

Om oss

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar