Ökad skuldsättning och finansieringsoro i svenska företag

Ökad skuldsättning, finansieringsoro och svårighet att få lån är vardag för många svenska företag. Det visar en färsk undersökning bland 200 ekonomi- och finanschefer på stora och mellanstora företag, genomförd av managementkonsultföretaget Capacent. Det senaste halvåret har skuldsättningsgraden i företagen ökat med 27 procent. En femtedel spår att skulderna ökar ytterligare under 2009. Därtill oroar sig hela 65 procent för sina kunders betalningsförmåga

Den rådande krissituationen gör bankerna mer restriktiva till att låna ut pengar. Slående är att i fråga om finansiering är det tillgängligheten av krediter som är företagens största fokus. Att överhuvudtaget få tag i pengar anses viktigare än kostnaden för att låna. Detta bryter mot alla tidigare erfarenheter där priset för lån har varit den främsta betydande faktorn för företag. – Inte sedan andra världskriget har tillgången på pengar och krediter varit ett lika stort problem. Det brukar normalt bara vara en fråga om vilket pris som måste betalas för att erhålla kredit. Och pengar är ju oljan i det ekonomiska maskineriet, och utan olja skär motorn. Därför är situationen väldigt bekymmersam, säger Erik Pettersson, VD Capacent Sverige. Finansieringsoro I fråga om bankernas förmåga och vilja att låna ut pengar råder oro bland de företag som ska omförhandla eller nyfinansiera under 2009. Nära en tredjedel som ska omförhandla nya eller existerande krediter är tydligt bekymrade över kreditsituationen. Därtill är företagens oro för att bryta bankernas kreditrestriktioner (eng. covenants) för lån anmärkningsvärd. Av de 61 procent som har restriktioner i sina låneavtal är endast 45 procent trygga i dem. Det innebär att 55 procent tror att de kan få problem att hålla kreditrestriktionerna. Resultatet av den beskrivna framtidsoro blir ett mer kortsiktigt fokus i många led. Företagen släpper fokus på det som inte handlar om rapportering, kostnadsnedskärningar och kassaflöde. Om undersökningen Undersökningen genomfördes våren 2009 av Capacent. Genom telefonintervjuer med 200 finanschefer på stora och mellanstora svenska företag har Capacent undersökt vilka områden finanscheferna och deras företag fokuserar på i tider av finanskris och lågkonjunktur.

Taggar:

Om oss

Capacent är management consulting – the Nordic way. Vår affärsidé anknyter till bolagets geografiska och kulturella rötter, men innebär framför allt strategiska insikter, skräddarsydda lösningar och en aktiv implementering. Och vi har den expertis och de tjänster som krävs för att leverera den önskade värdeökningen. Vi har fler än hundra konsulter som arbetar med både nordiska och globala uppdrag från många olika kunder: tillverkande och tjänsteorienterade företag, B2B och B2C, riskkapitalbolag, finansiella institutioner och organisationer inom den offentliga sektorn.

Prenumerera