Outokumpu, störst i världen på rostfritt stål, hade fem miljarder skäl att anlita Capacent.

Idag på morgonen släppte Outokumpu sin rapport för 2012. En av höjdpunkterna var den anmärkningsvärda sänkningen av koncernens rörelsekapital. Årsredovisningen redogör för en kapitalreduktion på en miljard Euro, varav mer än fem hundra miljoner (ca fem miljarder SEK) kan hänföras till Projekt 250, en genom-gripande optimering av lagren och produktflöden. Detta bidrar bl a till att Outokumpu, trots stålbadet i branschen, går stärkt ur 2012 för att fortsätta sin offensiv på stålmarknaden.

Outokumpu har genomfört projektet i samarbete med Capacent, Nordens ledande konsultföretag inom rörelsekapitaloptimering. Optimeringsprojektet startades i september 2011 under ledning av Outokumpus Eran Hubert, med Capacents konsulter som ansvariga för planering och genomförande.                                                    

Vår 20-åriga erfarenhet av Working Capital Optimization ger vid handen att grundläggande strukturer i bolagen måste förändras för att vi ska uppnå bestående effekter. Outokumpus ledning har haft samma insikt sedan dag 1 i det här projektet”, konstaterar Juha Järvelä, kundansvarig på Capacent.

”Outokumpus koncernledning har stöttat och följt genomförandet med ett intresse vi sällan har sett, vilket har varit en viktig förutsättning för framgången”, kommenterar Björn Kölerud, Capacents projektansvarige.

Eran Hubert på Outokumpu summerar: ”Samarbetet mellan våra anställda och Capacents konsulter med sin jordnära arbetssätt fungerade extremt bra. Vi har tidigare inte hittat någon samarbetspartner som fungerar över hela registret – från högsta ledningen ändå till fabriksgolvet, där de verkliga förändringarna måste ske. I Capacent har vi hittat just en sådan partner.
Och resultatet talar för sig själv.”

              

För mer information, kontakta:
Juha Järvelä, Capacent
Tel: +46 70 558 5363
E-mail: juha.jarvela@capacent.se

Om Capacent
Capacent är management consulting – the Nordic way. Vår affärsidé anknyter till bolagets geografiska och kulturella rötter, men beskriver framför allt en aktiv strävan efter gemensamma insikter med våra kunder, skräddarsydda lösningar och en implementering som alltid levererar den önskade värdeökningen. Både på kort och lång sikt. Och vi har den expertis och de tjänster som krävs. Idag är vi fler än hundra konsulter som verkar i hela Norden, samt i Kina och Ryssland. Vi arbetar med såväl konsumentorienterade företag som B2B-företag, riskkapitalbolag, finansiella institutioner och organisationer inom den offentliga sektorn. Läs gärna mer om våra erbjudanden på capacent.se. Välkommen.

Om oss

Capacent är management consulting – the Nordic way. Vår affärsidé anknyter till bolagets geografiska och kulturella rötter, men innebär framför allt strategiska insikter, skräddarsydda lösningar och en aktiv implementering. Och vi har den expertis och de tjänster som krävs för att leverera den önskade värdeökningen. Vi har fler än hundra konsulter som arbetar med både nordiska och globala uppdrag från många olika kunder: tillverkande och tjänsteorienterade företag, B2B och B2C, riskkapitalbolag, finansiella institutioner och organisationer inom den offentliga sektorn.

Prenumerera

Dokument & länkar