CAPERIO LANSERAR EFFEKTIVITETSPROGRAM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Caperio uppvisar en fortsatt återhämtning i försäljningen under tredje kvartalet och ackumulerat är omsättningen i nivå med föregående år, trots den svaga inledningen på året. Fokus nu och framåt är ökad lönsamhet.  

1 JANUARI - 30  SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen ökade något till 711,2 mkr (710,4)
  • EBITDA uppgick till 0,1 mkr (18,1)
  • Periodens resultat uppgick till -8,3 mkr (5,0)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,72 kr (1,05)
  • Antalet anställda ökade till 210 (181)

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen ökade med 23 % till 283,3 mkr (230,4)
  • EBITDA uppgick till 1,8 mkr (2,6)
  • Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-0,8)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43kr (-0,17)

– Vårt effektiviseringsprogram Caperio Accelerator Program (CAP) är nu i full gång och det närmaste året kommer ett intensivt och omfattande arbete att äga rum för att öka effektiviteten. Programmet omfattar  de aktiviteter som har högst effektiviseringspotential de kommande 15 månaderna. Genom ökat fokus och strukturerat arbete ska vi åstadkomma stora effektiviseringar som ska lyfta bolagets lönsamhet tillbaka till tidigare nivåer. Programmets mål är 30 mkr i förbättrad lönsamhet på EBITDA, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.


MER INFORMATION

Fullständig delårsrapport avseende januari – september 2013 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns på www.caperio.se.

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

Taggar:

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar