Delårsrapport för perioden 1 januari till 30  juni 2011 för Caperio Holding AB (Publ)

Det första halvåret 2011 visar på en fortsatt stark tillväxt för Caperio vilket syns både på ökad omsättning och på ökad lönsamhet. Caperios tillväxt på 23 % jämfört med 2010 förklaras av Christer Haglund, CEO på Caperio Holding:

– De förvärv Caperio har gjort under de senare åren, de nyckelrekryteringar vi har gjort samt de investeringar vi valde att göra när finanskrisen slog till på allvar 2009 har verkligen gett resultat. Caperio är starkare än någonsin. Med tanke på att Caperio utsetts till Sveriges bästa IT-bolag i Radar Groups rapport ”Leverantörskvalitet Sverige 2011” finns det anledning att tro att nästa halvår kommer att bli ännu bättre.

Perioden 1 januari – 30 juni 2011
Omsättningen uppgick till 309,5 MSEK (251,5)
EBITDA uppgick till 12,5 MSEK (3,2)
Periodens resultat uppgick till 4,9 MSEK (-0,3)
Resultat per aktie uppgick till1,09 SEK (-0,06)
Soliditeten uppgick till 33 % (39)
Antalet anställda uppgår till 119 (91)

* Alla belopp i rapporten är i MSEK om inget annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period förra året om inte annat anges. Uppgifterna gäller koncernen om inte annat anges.

 

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

Taggar:

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Prenumerera

Dokument & länkar