INFRASTRUKTURMINISTER BESÖKER CAPERIO

Denna vecka fick Caperios kontor i Bromma besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Ministern beskrev bland annat lite av de utmaningar man står inför inom detta område. Caperio, liksom andra företag, är beroende av god kommunikation. Det är bland annat en förutsättning för att attrahera och behålla kompetent personal som varje dag pendlar mer eller mindre långt. 

– Sverige har idag en regional pendling som ingen trodde var möjlig för några år sedan. Vi jobbar, kommunicerar och producerar inte längre i en viss landsdel. Därför gäller det också att tänka över kommuns- och länsgränser vid planering av infrastrukturen. Bra infrastruktur är en förutsättning för tillväxt, livskvalitet och välfärd, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Detta märker vi av i allra högsta grad på Caperio. Vi finns nu på ett 7 orter i Sverige men skulle vi räkna in alla orter våra anställda bor på skulle antalet öka avsevärt. När tåg, vägar eller annat inte fungerar får det en direkt påverkan på vår verksamhet.

Vägarna beskriver Catharina som ”i hyfsat skick”. Tågen däremot dras med stora problem, och främsta orsakerna är ökad belastning i kombination med eftersatt underhåll och kapacitetsbrist. Ytterligare ett sätt att hantera utmaningarna är att effektivisera utnyttjandet av befintlig infrastruktur. Här spelar IT en viktig roll, till exempel genom att optimera logistikflöden och tala om vilken som är den bästa färdvägen för tillfället.

      Självklart är det hedrande att Catharina väljer att besöka Caperio. Oavsett partifärg är alla överens om att våra vägar, järnvägar, flyg med mera måste fungera. Arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och människor väljer att pendla i större utsträckning. Detta medför att företagen, och även Caperio, har ett direkt intresse att detta prioriteras, säger Christer Haglund, CEO på Caperio.

– Ett annat perspektiv och som gör detta möte intressant är det faktum att Caperio skapar förutsättning för kommunikation.  Tack vare innovativa lösningar inom IT kan vi vara med och minska behoven för fysiska kontor, skapa tillgänglighet och öka konkurrenskraften för företag oavsett geografi, avslutar Christer Haglund, CEO på Caperio.

För mer information, kontakta:

Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 01
E-post: christer.haglund@caperio.se

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

Taggar:

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar