REKORDOMSÄTTNING FÖR CAPERIO

2012 är ett år som har präglats av tillväxt. Det fjärde kvartalet noterade en rekordomsättning för Caperio med en tillväxt på 17 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sett över hela året växte omsättningen med 39 procent.

1 januari – 31 december 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 39% till 983,3 mkr (707,0)
  • EBITDA uppgick till 29,2 mkr (29,3)
  • Periodens resultat uppgick till 10,4 mkr (12,3)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,18 kr (2,65)
  • Antalet anställda ökade till 188 (141)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,50 kr) per aktie

1 oktober – 31 december 2012

  • Nettoomsättningen ökade med 17%  till 273,0 mkr (232,7)
  • EBITDA uppgick till 11,1 mkr (10,4)
  • Periodens resultat uppgick till 5,4 mkr (4,9)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,14 kr (1,03)

      Caperios konkurrenskraftiga erbjudande och konsolideringen i branschen har gjort det möjligt för oss att växa betydligt snabbare än marknaden. Vi har inlett samarbeten med ett stort antal nya kunder och tecknat nya ramavtal. Utöver detta har vi gjort stora investeringar i personal, geografiska etableringar samt ökat vårt strukturkapital inom erbjudande, process och systemstöd. Nästa år är siktet inställt på att stegvis stärka marginalen och närma oss vårt mål på 5 procent EBITDA-marginal, säger Christer Haglund, CEO för Caperio Holding AB.

Mer information

Fullständig bokslutskommuniké avseende januari – december 2012 för Caperio Holding AB bifogas detta pressmeddelande och finns på www.caperio.se.

För mer information, kontakta:

Lars-Ove Wåhlander, CFO Caperio Holding AB
Tel: 08-562 175 63
E-post: lars-ove.wahlander@caperio.se

Caperio Holding AB
Box 11105
161 11 Bromma
Telefon: 08-562 175 00
www.caperio.se

Taggar:

Om oss

Caperio, som idag är en del av Advaniakoncernen, är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. www.caperio.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar